U suvremenom poslovanju niz je vanjskih i unutarnjih faktora koji utječu na njegovu uspješnost. Poduzetnici se pri tome mogu postavljati proaktivno ili reaktivno. Oni proaktivni pokušat će unaprijed predvidjeti okolnosti koje ih čekaju, te se pravodobnim planiranjem pripremiti za njih, dok će pak reaktivni čekati da se nešto dogodi, pa onda reagirati na promjenu. Strateško planiranje je proces sagledavanja vlastitih ciljeva i mogućnosti njihove realizacije u poslovnom okruženju u kojem poduzetnik djeluje. Ono pretpostavlja osiguravanje, pripremu i uporabu poslovnih resursa potrebnih za ostvarivanje dugoročnih poslovnih ciljeva poduzetnika. Strateški plan kao krajnji rezultat predstavlja skup aktivnosti, poslovnih metoda i poteza usmjerenih ostvarenju tih ciljeva, te definira način i dinamiku njihovog ostvarivanja.

Video sadržaj

Sažetak predavanja se sastoji od video lekcije i upitnika za ponavljanje gradiva:

Trajanje: 22.43 min

Pristup seminaru se naplaćuje. Za prijavu na seminar kliknite na Kupi seminar ili ako ste već kupili isti kliknite na Idi na seminar.

 
PRIJAVA U E-LEARNING

 
Zaboravili ste lozinku?