Investicijski kontroling bi trebao u svakom poduzeću biti spona između svih uključenih u investicijski proces koja će omogućiti da osnovne metode i pravila investiranja budu temelj svakog planiranja. Što više su svi uključeni u proces planiranja, to će lakše biti u stanju donijeti ispravne odluke, procijeniti stvarni rizik, te realno izračunati stvarnu korist od svake investicije.

Video sadržaj

Sažetak predavanja se sastoji od video lekcije i upitnika za ponavljanje gradiva:

Trajanje: 12.88 min

Pristup seminaru se naplaćuje. Za prijavu na seminar kliknite na Kupi seminar ili ako ste već kupili isti kliknite na Idi na seminar.

 
PRIJAVA U E-LEARNING

 
Zaboravili ste lozinku?