Upravljanje ljudima kroz sustav kompetencija

Opis:
Poduzeće definiranim sustavom kompetencija gradi kompanijsku kulturu i sustav učinkovitosti jer ima postavljene temelje kakve ljude treba, kakve vrijednosti i vještine zaposlenici trebaju jačati i razvijati te na taj način upravlja ljudskim kapitalom prema ostvarenju korporativnih ciljeva.
Poduzeće koje ima definirane kompetencije u skladu s vlastitom vizijom i misijom povećava kvalitetu pri odabiru ljudi u procesu selekcije te omogućava efikasnije praćenje, evaluaciju te naposljetku pružanje povratne informacije zaposleniku o rezultatima rada. Kroz postavljen sustav kompetencija lakše će biti definirati zahtjeve radnog mjesta, sustav praćenja rezultata rada i razvoj zaposlenika zbog toga što je točno definirano što se treba procijeniti, mjeriti i po dobivenim rezultatima razvijati.

Kroz sustav kompetencija povezujemo i unapređujemo kvalitetu sljedećih procesa za upravljanje ljudima:
•    Selekcija kandidata
•    Razvoj i edukacija
•    Plan nasljeđivanja
•    Upravljanje talentima
•    Praćenje kvalitete rada

Koje su prednosti ako imamo zajednički jezik za kompetencije i pripadajuća ponašanja:
Za menadžere - predstavlja alat koji upravljačkim funkcijama olakšava sve odluke po pitanju zaposlenika: procjenu zaposlenika, selekciju novih zaposlenika, pružanje povratne informacije o razvoju, planiranje razvoja karijere te postavlja ljestvicu uspješnosti i razlikovanja produktivnih od neproduktivnih.
Za zaposlenike - omogućava transparentnost u smjeru toga što je definirano i što se očekuje od zaposlenika unutar poduzeća (promocije iznutra) te izvan poduzeća (selekcija novih zaposlenika).

Ciljevi:
Cilj radionice je upoznati polaznike koja je prednost uvođenja sustava kompetencija u svakodnevno upravljanje ljudskim potencijalima.
Kompetencije trebaju osigurati uspješan rad poduzeća u sadašnjosti i pripremiti zaposlenike na izazove budućnosti.
Postavljenim sustavom kompetencija definiramo kakve zaposlenike trebamo, nakon toga slijedi proces snimanja stanja kakve zaposlenike poduzeće trenutno zapošljava te u kojem pravcu treba ići proces razvoja, internih i eksternih edukacija za postojeće zaposlenike, a s druge strane otkrivamo kakvi ljudi nam nedostaju i na što ćemo se orijentirati u procesu selekcije i privlačenja ljudi s potencijalom.

Po završetku programa, polaznici će biti u stanju:

 • razumjeti proces uvođenja sustava kompetencija
 • napraviti procjenu razine kompetencija
 • primijeniti sustav kompetencija u procese za upravljanje ljudima poput: definiranja opisa radnog mjesta, proces selekcije, planiranje razvoja kroz individualni razvojni plan, planiranje edukacija, plan nasljeđivanje te praćenje rezultata rada.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s trenerom, izradu obrazaca za procjenu i praćenje, radu u paru, rad u timu.

Kome je namijenjena:
Vlasnicima i menadžmentu poduzeća te specijalistima koji su zaduženi za selekciju i razvoj ljudskih potencijala.

U kotizaciju edukacije uključeni su materijali, certifikat Poslovne učinkovitosti o pohađanju stručnog usavršavanja, ručak i osvježenja tijekom pauze.


SADRŽAJ I RASPORED

Registracija i preuzimanje materijala

Što su kompetencije?

 • Uvod i upoznavanje
 • Prednosti upravljanja ljudima kroz razrađen sustav kompetencija u poduzeću
 • Primjena sustava kompetencija u procesima za upravljanje ljudima
 • Primjeri sustava kompetencija u nekoliko različitih industrija

PRAKTIČNA VJEŽBA: Definiranje liste kompetencija (ovisno o industriji iz koje dolaze polaznici)

Sustav kompetencija – definiranje i razrada na ponašanja

 • Razrada kompetencija na skupove ponašanja koji su instrument za postizanje željenih rezultata
 • Povezivanje definiranih kompetencija i pripadajućih ponašanja s poslovnim ciljevima
 • Evaluacija kompetencija
 • Sustav kompetencija i doprinos izgradnji kompanijske kulture

PRAKTIČNA VJEŽBA: Razrada prethodno definiranih kompetencija na pripadajuća ponašanja

Praktična primjena sustava kompetencija u poduzeću - Selekcija

 • Definiranje opisa radnih mjesta
 • Kako se izrađuje katalog poslova u poduzeću
 • Proces selekcije i sustav kompetencija
 • Priprema za selekcijski intervju uz pomoć sustava kompetencija

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada opisa radnog mjesta i upitnika za selekcijski intervju. Simulacija razgovora za posao prema postavljenim kompetencijama i pripadajućim ponašanjima

Praktična primjena sustava kompetencija u poduzeću - Razvoj

 • Primjena sustava kompetencija u procesu razvoja zaposlenika
 • Individualni razvojni plan
 • Upravljanje talentima – upravljanje potencijalima
 • Planiranje nasljednika

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada individualnog razvojnog plana, procjena zaposlenika, samoprocjena zaposlenika

 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
Sve edukacije
 Edukacije