Program za upravljanje rizicima - risk management program

Opis:
Upravljanje rizicima (Risk Management) je brzo razvijajuća disciplina, ali i središnji dio strateškog upravljanja bilo koje organizacije. Cilj upravljanja rizicima je pridružiti maksimalnu trajnu vrijednost svim aktivnostima organizacije stoga je neophodno unapređivati znanja i vještine za učinkovito upravljanje rizicima. Kroz ovaj cjeloviti edukacijski program steći ćete znanja i vještine vezane za upravljanje najznačajnijim rizicima.

Ciljevi:
Cjelovitost edukacijskog programa, dokazani stručnjaci i praktičan pristup u izvođenju programa pružaju polaznicima izuzetnu priliku za stjecanje znanja i vještina potrebnih kod upravljanja rizicima u svakodnevnoj poslovnoj praksi.

Metode rada:
Edukacijski program se provodi kroz predavanje, demonstracijske prikaze, raspravu, individualni i grupni rad s drugim polaznicima i trenerom uz primjere iz poslovne prakse i praktične vježbe. Dodana vrijednost su metode i  simulacije u Excel®-u koje osiguravaju jednostavniju primjenu stečenog znanja.

Kome je namijenjena:
Vlasnicima, menadžmentu i specijalistima u rizicima, kontrolingu i IT-u i ostalim odjelima koji se bave analizom i upravljanjem poslovanjem te se žele upoznati sa značajem i praktičnim mogućnostima upravljanja rizicima kroz cjelovit edukacijski program.SADRŽAJ I RASPORED


MODUL 1: DJELOTVORNO UPRAVLJANJE RIZICIMA

1. DAN

Pretpostavke djelotvornog upravljanja rizicima


• Temeljne odrednice upravljanja rizicima
• Ključni procesi upravljanja rizicima
• Metode mjerenja odnosno procjene razine rizika
• Ovladavanje i praćenje rizika    

2. DAN

Korporativno upravljanje, upravljanje rizicima i usklađenost


• Korporativno upravljanje – Corporate governance
• Uloga unutarnje revizije
• GRC – Governance, risk and compliance – Korporativno upravljanje, rizici i usklađenost
• Regulatorni zahtjevi i stajališta supervizora            

MODUL 2: SUSTAV UNUTARNJIH KONTROLA I UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZICIMA

1. DAN

Upravljanje rizicima u kontekstu upravljanja kvalitetom i sustavom unutarnjih kontrola


• Upravljanje kvalitetom
• Upravljanje poslovnim procesima
• Sustav unutarnjih kontrola
• Izrada internih akata – dokumenata kvalitete

2. DAN

Upravljanje kreditnim rizicima


• Sastavnice kreditnog rizika   
• Kreditni proces
• Strategija zaštite od kreditnih rizika
• Politika ispravaka vrijednosti za kreditne rizike         

MODUL 3: UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM RIZICIMA

1. DAN

Upravljanje tržišnim rizicima


• Uvod i definiranje osnovnih skupina rizika
• Valutni rizik i instrumenti zaštite
• Kamatni rizik i instrumenti zaštite I
• Kamatni rizik i instrumenti zaštite II

2. DAN

Upravljanje rizikom likvidnosti i upravljanje bilancom


• Pojam i važnost likvidnosti
• Planiranje likvidnosti
• Mjerenje rizika likvidnosti
• Upravljanje bilancom   

MODUL 4: UPRAVLJANJE OPERATIVNIM RIZICIMA

1. DAN

Upravljanje operativnim rizicima I


• Operativni rizici
• Klasifikacija operativnih rizika
• Pokazatelji operativnih rizika
• Prepoznavanje operativnih rizika u organizaciji

2. DAN

Upravljanje operativnim rizicima II


• Ovladavanje i smanjivanje utjecaja operativnih rizika
• Upravljanje operativnim rizicima
• Izazovi upravljanja operativnim rizicima
• Povezanost operativnih rizika i upravljanja kontinuitetom poslovanja i informacijskom sigurnošću


MODUL 5: RIZICI POSLOVNOG OKRUŽENJA I PRIMJENA EXCEL®-A KOD UPRAVLJANJA RIZICIMA

1. DAN

Strateški i upravljački rizici te rizici poslovnog okruženja


• Rizici poslovnog okruženja
• Aktualna gospodarska kretanja i rizici poslovnog okruženja
• Kategorizacija rizika ovisna o poslovanju organizacije   
• Strateški, upravljački i ostali rizici

2. DAN

Primjena Excel®-a kod upravljanja rizicima


• Najčešće formule koje se koriste kod upravljanja rizicima  
• Upotreba Excel® mogućnosti pri poboljšanju učinkovitosti kod upravljanja rizicima
• Metode upravljanja rizicima i Excel®
• Monte Carlo simulacije

 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

  •   
  •   
 
Sve edukacije
 Edukacije