Napredno upravljanje projektima

Opis:
Razvojem poslovanja svaka tvrtka prepoznaje važnost efikasnog upravljanja projektima pokrenutim u cilju ostvarenja svojih strateških ciljeva. Zadnjih se godina u prosjeku jedna petina svjetskog BDP-a ulaže u projekte u gotovo svim industrijama što ukazuje na potrebu izgradnje vještina upravljanja projektima i razumijevanja životnog ciklusa projekata – način iniciranja, pripreme, realizacije te zaključivanja projekata. Važnost voditelja projekata, vještina preciznog identificiranja ciljeva i ključnih aktivnosti te razumijevanje što tvrtka želi projektima postići – koju poziciju i kakav odgovor na zahtjeve tržišta, je sve više prepoznata od strane upravljačkih struktura tvrtki. Stoga ne čudi da upravljanje projektima postaje jedna od ključnih vještina i za poduzetnike i za ključne korporativne djelatnike.

Ciljevi radionice:
Polaznici će nadograditi postojeća znanja te dobiti uvid u tzv. “soft skills” vještine – vještine vođenja i upravljanja projektnim timovima, izgradnje efikasnog i produktivnog tima te komunikacijske vještine koje su dragocjene da bi se projekt sa što manje odstupanja i neželjenih, neočekivanih situacija doveo do uspješnog završetka.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje i veliki broj samostalnih praktičnih vježbi te zajedničku diskusiju o upotrebi u praksi s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:
Napredna radionica je namijenjena voditeljima projekata s iskustvom vođenja projekata i timova koji žele unaprijediti svoje vještine upravljanja i vođenja.

 

SADRŽAJ I RASPORED

1. DAN

Uvod u napredno upravljanje projektima

 • Pregled 10 područja znanja prema PMBoK, PMI

 

Faza inicijacije

 • Projektni rezultati
 • Isporuke, planiranje, organizacija projekta i projektnog tima
 • Kako započeti projekt
 • Projektna povelja: definiranje opsega projekta, projektnog tima, preduvjeta, ovisnosti, ograničenja, rizika
 • Tips&tricks u izradi projektne povelje

 

Faza planiranja

 • Detaljno definiranje opsega projekta
 • Definiranje i prikaz projektnih aktivnosti (WBS)
 • Ključne točke (MS)
 • Priprema i prezentacija projektnih aktivnosti (WBS) i ključnih točaka (grupni rad, prezentacija)

 

Rizici: identifikacija i upravljanje rizicima

 • Upravljanje rizicima – faza planiranja
 • Koraci u prepoznavanju rizika
 • Vjerojatnosti pojavljivanja i potencijalnog učinka na projekt
 • Prioritizacija i kvantifikacija rizika i izrada plana/odgovora na rizik
 • Tips&tricks u izradi matrice rizika
 • Izrada Matrice rizika – Risk matrix (grupni rad, prezentacija, diskusija)

 

Nabava: planiranje i realizacija

 • Faze u postupku nabave
 • Make-or-buy analiza
 • Vrste ugovora, provedba nabave, evaluacija, provedba ugovora
 • 3 ključne informacije današnjeg dijela radionice (prezentacija; kratka diskusija)

 

2.DAN

Faza razvoja i implementacije, nadzor i kontrola

 • Ispunjavanje ciljeva i rokova
 • Praćenje napretka kroz kontrolu i nadzor projekta
 • Uobičajene situacije tokom faze razvoja i implementacije i kako ih riješiti

 

Upravljanje promjenama

 • Definiranje procesa upravljanja promjenama
 • Osnivanje tijela koja će podržati kvalitetno i produktivno upravljanje promjenama
 • Prepoznavanje i upravljanje promjenama
 • Analiza zahtijevane promjene, praćenje i kontrola

 

Planiranje budžeta

 • Izrada procjena potrebnog budžeta
 • Metode za izradu procjena, prednosti i nedostataka
 • Contingency i management rezerve

 

Upravljanje troškovima – faza realizacije/izvršenja

 • Kontrola, praćenje i upravljanje troškovima
 • Earned Value Management/EVA – Upravljanje ostvarenom vrijednošću

 

Troškovi: planiranje i praćenje II

 • Izrada projektnog budžeta i upravljanje promjenama (grupni rad, prezentacija, diskusija)

 

Uspostava, razvoj i upravljanje timom

 • Tuckmanov model razvoja projektnog tima
 • Poželjne karakteristike projektnih timova
 • Projektne uloge i MBTI tipovi
 • Stilovi/načini upravljanja projektnim timom
 • Aktivno slušanje, neverbalna komunikacija

 

Komunikacija na projektu

 • Jednosmjerna i dvosmjerna komunikacija (grupni rad, diskusija)
 • 3 ključne informacije radionice (prezentacija, diskusija)
 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
Sve edukacije
 Edukacije