Prijavite se na naš Newsletter, unesite e-mail adresu

6. KONTROLING KONFERENCIJA: Planiranje, analiziranje i izvještavanje

Datum održavanja: .

Datum i mjesto održavanja: ovogodišnji 6. susret kontrolera će se održati u srijedu 10.06.2015. u Esplanade Zagreb Hotel.

CILJEVI KONFERENCIJE

Za kvalitetno određivanje i planiranje poslovnih ciljeva potrebno je na kvalitetan način ocijeniti potrebe tržišta, uzeti u obzir mogućnosti poduzeća da zadovolji iste, kao i suvremene trendove, ali i alternativno uspostavljanje moguće drugačijeg od postojećeg, tj. inovativnog, poslovnog modela poslovanja. U navedenome od pomoći mogu biti suvremeni i inovativni pristupi u poslovnom planiranju.

Planiranje samo za sebe nema smisla, ukoliko ne podupire upravljačke procese u poduzeću, i ako se ne analiziraju rezultati ostvarenja, uspoređuju sa planiranim, prognoziranim odnosno veličinama prethodnih razdoblja, a onda na temelju relevantnih odstupanja i poduzimaju odgovarajuće aktivnosti sa krajnjim ciljem unapređenja poslovanja poduzeća te stvaranja dodane vrijednosti.

Primjena suvremenih standarda za izradu poslovnih izvještaja i prezentacija omogućavaju učinkovito i efikasno poslovno izvještavanje, čime se osigurava transparentnost poslovnih rezultata, a onda posljedično i bolje upravljanje poslovnim rezultatom poduzeća.

Cilj ove konferencije je na temelju rezultata empirijskog istraživanja te izlaganja renomiranih stručnjaka iz poslovne prakse dati praktične preporuke, kako bi se poboljšala postojeća razina kvalitete planiranja, analiziranja i izvještavanja u poduzećima.


SADRŽAJ I RASPORED KONFERENCIJE


09:00 - 09:05 Otvaranje konferencije            
09:05 - 09:
25 Najznačajniji rezultati empirijskog istraživanja u hrvatskim poduzećima o planiranju, analiziranju i izvještavanju
                                        dr. sc. Mladen Meter, Konzultant za kontroling i financije, Certified Controller,
                                       
HICHERT®IBCS Certified Consultant, Poslovna učinkovitost d.o.o.

 
 


 
09:25 - 09:45 Organization, Best Practices and Trends in Controlling and Finance (CFO Study)
Eörs Huba, Partner, IFUA Horváth & Partners
                                           • Participants of the Study
                                           • Some key efficiency figures in CFO area
                                           • Changes in the role of the CFO
                                           • Major challenges for the CFO
                                           • Controlling processes – some interesting results

09:45 - 10:10 Planiranje, analiziranje i izvještavanje u kompleksnom poslovnom sustavu
Siniša Resanović, FCCA, Izvršni direktor korporativnog kontrolinga Atlantic Grupe d.d.
     • Izazovi diverzificiranih poslovno-informacijskih sustava kod heterogenih
        grupacija – kako ih premostiti?
     • Koliko vrsta industrije utječe na dizajn procesa planiranja?
     • Udjel IG transakcija dosta govori o snazi i veličini grupacije, ali i znatno utječe 
       na dizajn procesa planiranja
     • U kojoj mjeri kontroling, a u kojoj informacijske tehnologije mogu utjecati na
                                             optimalno planiranje, analiziranje i izvještavanje?
 

 PLANIRANJE

10:10 - 10:30 Strateško i operativno planiranje – međuzavisnosti i kolizije 
Petra Kirn Sopta, Direktor kontrolinga, Vipnet d.o.o.
     • Strateško planiranje – osnova za dugoročno generiranje vrijednosti
     • Operativno planiranje – osnova za praćenje operativne izvrsnosti
     • Stvaranje i održavanje sklada između strateškog i operativnog planiranja
                                       10:30 - 10:50 Pauza za kavu


                                       10:50 - 11:20 Oblikovanje tržišne strategije na temelju regionalnih specifičnosti
                                       tržišta                                                
                                       dr. sc. Jakša Krišto, viši asistent i znanstveni savjetnik, Ekonomski fakultet Zagreb
                                            • Utjecaj regionalnih varijabli na tržišnu strategiju na primjeru iz prakse (varijable:
                                               geografske, demografske, društvene, socijalne, ekonomske, financijske i poslovne)
                                            • Analiza varijabli i ključnih tržišnih pokazatelja, statistička analiza i grupiranje u klastere 
                                            • Izrada usmjerene i specijalizirane poslovne politike za pojedine regije
                                            • Primjena različitih prodajnih i distribucijskih strategija, usmjerenog marketinškog
                                              pristupa te razvoja proizvoda prema potrebama pojedine regije


 11:20 - 11:50 Proces planiranja – Primjer iz prakse – Zvijezda d.d. (Agrokor koncern)   
 Krešimir Lokas, Rukovoditelj kontrolinga, Zvijezda d.d. (Agrokor koncern)

    • Proces planiranja
    • Vremenski okvir i sadržaj poslovnog planiranja
    • Uključenost zaposlenika u proces poslovnog planiranja
    • Povezivanje pojedinačnih u zajednički, sveobuhvatni poslovni plan


ANALIZIRANJE

11:50 - 12:20 Analiza poslovnog okruženja poduzeća 
mr. sc. Nikola Cvjetković, CFO, član Uprave, AWT International d.o.o.
     • Poznajete li dovoljno svoje kupce i dobavljače?
     • Gdje se nalazite u odnosu na izravne konkurente?
     • Otkuda vam prijete najveći rizici iz poslovnog okruženja?


                                        12:20 - 13:20 Pauza za ručak


 13:20 - 13:50 Analiza i kontroling proizvoda i usluga  
 Branko Grubić, dipl. oec., Direktor kontrolinga, Petrokemija d.d.
     • Izvori podataka za analizu okoline poduzeća
     • Postupak analize šire i uže okoline – plan vs. prognoza vs. ostvarenje
     • Objedinjavanje i prezentacija rezultata analize – od tržišta, preko poduzeća do
        proizvoda


 IZVJEŠTAVANJE

13:50 - 14:20 Kreiranje menadžerskih izvještaja – glavne smjernice iz poslovnog iskustva  
Hrvoje Filipčić, dipl. oec., Direktor kontrolinga, Certified Controller, Franck d.d.
     • Načela kreiranja menadžerskih izvještaja
     • Opća pravila izrade menadžerskih izvještaja
     • Osnovni mediji komunikacije
     • Vizualni dizajn menadžerskih izvještaja


 14:20 - 14:40 Vizualizacija financijskih izvještaja primjenom HICHERT®IBCS standarda   
 mr. sc. Dalibor Brnos, MBA, Certified Controller, Predsjednik Uprave Brionka d.d.
     • Sadržaj HICHERT®IBCS pravila za poslovno izvještavanje
     • Top 10 preporuka HICHERT®IBCS standarda
                                           • Vizualizacija elemenata računa dobiti i gubitka i bilance

                                       14:40 - 15:00 Pauza za kavu


  15:00 - 15:30 Vizualizacija i izvještavanje pomoću HICHERT®IBCS
  certificiranog rješenja – Tableau platforme  
                                        mr. sc. Krešimir Futivić, Senior BI Consultant, Neos d.o.o.
                                          • Tableau platforma – tržišni lider u vizualizaciji podataka
                                          • Tableau platforma – certificirano rješenje od HICHERT®IBCS
                                          • Primjeri vizualizacije i izvještavanja iz prakse pomoću Tableau platforme
 

 15:30 – 16:30 OKRUGLI STOL:
 Izazovi planiranja, analiziranja i izvještavanja u poslovnoj praksi
 Moderator:
prof. dr. sc. Sandra Janković
                                          • Konvergentnost (približavanje i integracija) eksternog i internog planiranja, analiziranja i izvještavanja
                                          • Utjecaj nove EU računovodstvene direktive o objavljivanju nefinancijskih informacija na sustav izvještavanja
                                            (disclosure of non-financial and diversity iinformation)
                                          • Izvještavanje o održivosti: ekonomski, društveni i ekološki aspekt izvještavanja
                                          • Utjecaj najnovijih trendova na planiranje, analiziranje i izvještavanje (Big Data, Controlling 4.0,...)

 Sudionici okruglog stola

     Renata Domović, dipl. oec., Regionalni voditelj kontrolinga, M San Grupa d.d.


      mr. sc. Olja Brkljačić, Direktor kontrolinga, Erste Card Club d.o.o.


      Nikica Sekulić, MBA, Vodeći specijalist za plan i kontroling, STSI Integrirani tehnički servisi d.o.o. (INA Grupa)


      mr. Karla Katalenac, Voditelj financijskog kontrolinga, Jadran Galenski laboratorij d.d.
      Ante Belamarić, dipl. oec., Direktor kontrolinga, Auto Hrvatska d.d.


      Davorin Capan, Predsjednik Uprave, Neos d.o.o.

      Maja Vodopija, dipl. oec., Direktor kontrolinga, Intesa Sanpaolo Card d.o.o.  

 

 

                            16:30 Zatvaranje konferencije; druženje i razmjena iskustava


EMPIRIJSKO ISTRAŽIVANJE U HRVATSKIM PODUZEĆIMA

Provodimo empirijsko istraživanje o planiranju, analiziranju i izvještavanju u hrvatskim poduzećima, a na temelju prikupljenih i obrađenih podataka izradit ćemo odgovarajuće preporuke za njihovo poboljšanje u poslovnoj praksi koje će biti predstavljene na 6. KONTROLING KONFERENCIJI.

Ovo istraživanje je također dio velikog europskog istraživanja koje je provedeno u više od 250 europskih poduzeća.

Krajnji rok ispunjavanje upitnika je petak 29.05.2015. godine, a upitnik možete popuniti:

1. on-line
ili
2. u Word dokumentu.

Unaprijed Vam zahvaljujemo na ispunjavanju upitnika i Vašem doprinosu u unapređenju kontrolerske struke u Hrvatskoj.


PREDAVAČI I SUDIONICI OKRUGLOG STOLA


dr. sc. Mladen Meter, Konzultant za kontroling i financije, Ceritified Controller, HICHERT®IBCS Certified Consultant, Poslovna učinkovitost d.o.o.
Posjeduje višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali, Basler), a trenutačno radi. samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima u Hrvatskoj i inozemnstvu.

Saznajte više...


Eörs Huba, Horváth & Partners 
Diplomirao je ekonomsku znanost na Sveučilištu Ekonomskih znanosti u Budimpešti. Od 1996. je radio u međunarodnoj menadžersko – konzultantskoj kompaniji Horváth & Partners kao konzultant, a danas je na poziciji poslovnog partnera.

Saznajte više...

 

Siniša Resanović, FCCA, Izvršni direktor korporativnog kontrolinga Atlantic Grupe d.d.
Posjeduje bogato iskustvo u svim segmentima kontrolinga. Na prijašnjim pozicijama Direktora financija u medijskoj kući RTL Hrvatska d.o.o. te Voditelja kontrolinga u telekomunikacijskom operateru Vipnet d.o.o.

Saznajte više...

 

Petra Kirn Sopta, Direktor kontrolinga, Vipnet d.o.o.
Diplomirala je Političku ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Bologni 2000. godine nakon čega se zaposlila kao junior kontroler u Messer Croatia Plinu u Zaprešiću. Sredinom 2001. prelazi u Odjel kontrolinga u Vipnetu.

Saznajte više...
dr. sc. Jakša Krišto, viši asistent i znanstveni savjetnik, Ekonomski fakultet Zagreb
Prije zaposlenja na Ekonomskom fakultetu 2006. godine, od 2004. do 2006. godine radio je u Croatia osiguranju d.d Filijala Split. U veljači 2012. doktorirao u okviru Doktorskog studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Saznajte više...

 

Krešimir Lokas, Rukovoditelj kontrolinga, Zvijezda d.d. (Agrokor koncern)
Od 2010. godine radi u kompaniji Zvijezda d.d., koja je dio koncerna Agrokor, kao suradnik u Planu i analizi, a od 2015. godine je na funkciji rukovoditelja službe kontrolinga.

Saznajte više...

 

 
mr. sc. Nikola Cvjetković, CFO, član Uprave, AWT International d.o.o.
Posjeduje višegodišnje radno iskustvo u području financija, financijske analize i kontrolinga. Tijekom svoje karijere vodio je brojne projekte, a među značajnijim su uvođenje kontrolinga u poduzeće, projekt implementacije Business Intelligence sustava te projekt nadogradnje ERP sustava.

Saznajte više...

 

Branko Grubić, dipl. oec., Direktor kontrolinga, Petrokemija d.d.
Ima dugogodišnje profesionalno iskustvo vezano uz poslove plana, analize i kontrolinga. Većinu radnog iskustva stekao je u Petrokemiji d.d. Kutina radeći kao Analitičar planer, Glavni analitičar i Rukovoditelj strateškog kontrolinga.

Saznajte više...

 

 

Hrvoje Filipčić, dipl. oec., Direktor kontrolinga, Certified Controller, Franck d.d.
Direktor je kontrolinga Francka d.d. unazad pet godina, a u tvrtci je zaposlen od 2007.g. Aktivno radi na kontinuiranom unaprjeđenju kontrolerskih procesa i primjeni najsuvremenijih metoda i alata struke unutar Grupe Franck.

Saznajte više...

 

 

mr. sc. Dalibor Brnos, MBA, Certified Controller, Predsjednik Uprave Brionka d.d.
Diplomirao je 1998. godine na Ekonomskom fakultetu u Puli. Magistrirao je 2007. godine na znanstvenom poslijediplomskom studiju “Poslovno upravljanje – MBA” na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Saznajte više...

 

 

mr. sc. Krešimir Futivić, Senior BI Consultant, Neos d.o.o.
Završio je FER 1997., smjer računarstvo. Nakon toga na FER-u upisuje specijalistički studij „Diploma study in management“. 1998. se zapošljava u Farmacija d.d. i radi na razvoju internih aplikacija. Od 2000. radi u IN2 d.o.o gdje se od početka bavi skladištima podataka i poslovnim područjem BI-a. 2012.

Saznajte više...

 

prof. dr. sc. Sandra Janković
Redovita je profesorica na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilištu u Rijeci. Doktorat je stekla 2001. godine na Ekonomskom sveučilištu u Beču (Wirtschaftsuniversität Wien). Magistrirala (1997) je i diplomirala (1993) na Fakultetu za turistički i hotelski menadžment Opatija.

Saznajte više...

 

Renata Domović, dipl. oec., Regionalni voditelj kontrolinga, M San Grupa d.d.
Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Posjeduje certifikat ovlaštenog revizora. Poslovno iskustvo uključuje pozicije ovlaštenog revizora, voditelja financija i računovodstva.  Od 2005. godine obnaša funkciju regionalnog voditelja kontrolinga  tvrtke M San grupa d.d.

Saznajte više...

 

 
mr. sc. Olja Brkljačić, Direktor kontrolinga, Erste Card Club d.o.o.
Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu područje računovodstva i analize financijskih izvještaja, a magistrirala je u području menadžerskog računovodstva.

Saznajte više...Nikica Sekulić, MBA, vodeći specijalist za plan i kontroling, STSI d.o.o. (INA grupa)
Poslovnu karijeru započinje 2003. u poduzeću S-TEL d.o.o. kao voditeljica marketinga i financijskog izvještavanja. Ubrzo prelazi u STSI d.o.o. kao asistentica direktora Sektora održavanja Rafinerije nafte Sisak za financijsku nalaizu gdje brzo napreduje i 2010. odlazi u središnjicu u Zagreb gdje je i danas zaposlena u Sektoru financija i kontrolinga na poziciji Vodećeg specijalista za planiranje i kontroling.


Saznajte više...

mr. Karla Katalenac, Voditelj financijskog kontrolinga, Jadran Galenski laboratorij d.d.
Diplomirana je ekonomistica sa završenim poslijediplomskim studijem „Revizija“ na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Svoj profesionalni put započela je 2001. godine u Jadran Galenskom laboratoriju d.d. Rijeka gdje je danas zaposlena na poziciji Voditelja financijskog kontrolinga.

Saznajte više...

 


Ante Belamarić, dipl. oec., Direktor kontrolinga, Auto Hrvatska d.d.
Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2000. godine. 2009. završava jednogodišnju edukaciju za Kontroling menadžera na Poslovnom učilištu Experta, a 2014. godine završava Controller's diploma program Controller Akademie Munchen u izvođenju MCB Beograd.

Saznajte više...

 


Davorin Capan,
jedan od osnivača i izvršni direktor tvrtke NEOS
Kroz godine rada, skupio je opsežno znanje i iskustvo u različitim IT područjima. Njegovi primarni interesi uključuju poslovne i tehnološke aspekte poslovne inteligencije i skladištenja podataka (DW i BI), razvoj specifičnih rješenja prema potrebama korisnika te Big Data koncepte.

Saznajte više...


Maja Vodopija, dipl. oec., Direktor kontrolinga, Intesa Sanpaolo Card d.o.o.

Direktorica je kontrolinga u Intesa Sanpaolo Card d.o.o. s dugogodišnjim iskustvom u području planiranja, analize i izvještavanja, a posebno u segmentu optimizacije i automatizacije kontroling procesa te implementacije sustava za planiranje.

Saznajte više...

 

MODERATOR KONFERENCIJE

Lidija Karaga
je jedna od troje osnivača i partnera u Poslovnoj inteligenciji.
Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Poslovna informatika.


Saznajte više...

 

 

Napomena: Organizator zadržava pravo izmjene sadržaja i rasporeda konferencije.

Link na prošlogodišnju 5. KONTROLING KONFERENCIJU ovdje.


SPONZORI

 

MEDIJSKI POKROVITELJI


 

       
 

Za svakog sudionika kontroling konferencije smo priremili knjigu za koju je Poslovna učinkovitost dobila pravo prevođenja od International Group of Controlling (IGC), budući da je njihov punopravan član – „PROCESNI MODEL KONTROLINGA“.

Kratkom pregledu knjige možete pristupiti ovdje.

 

 

 

 PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE


Rok za prijavu: četvrtak, 04. lipnja 2015. godine

Kotizacija:
1.390,00 HRK (190 EUR) + PDV

Banka: Privredna banka Zagreb, Račkoga 6, Zagreb, Hrvatska
IBAN: HR6023400091110356112
SWIFT CODE: PBZGHR2X

Popusti:

•    1.290,00 HRK (175 EUR) + PDV – za 2 sudionika iz istog poduzeća i polaznike dosadašnjih edukacija u organizaciji Poslovne učinkovitosti
•    1.190,00 HRK (150 EUR) + PDV – za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
•    1.090,00 HRK (145 EUR) + PDV– za članove "Kluba kontrolera" i sudionike dosadašnjih konferencija u organizaciji Poslovne učinkovitosti

           Napomene:
Mogućnost ostvarenja popusta po različitim osnovama nije moguće kumulirati, osim dodatnog
                               popusta za rane prijave. Osnovu po kojoj se ostvaruje popust potrebno je navesti u NAPOMENI.

Dodatni popust za rane prijave:

•    10% - za rane prijave koje traju do četvrtka, 21.05.2015.

Kotizacija uključuje:

-    sudjelovanje na konferenciji
-    osvjeżenja i ručak tijekom konferencije
-    Procesni model kontrolinga – Priručnik za definiranje i oblikovanje procesa kontrolinga

Prijava:

Ispunjenu prijavnicu možete nam poslati na:
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili faks: 00385 0(1) 29 22 915.

PREUZMITE PROGRAM KONFERENCIJE U PDF-U

Prijavnica

Tags: poslovna učinkovitost kontroling susret kontrolera kontroling konferencija Planiranje analiziranje izvještavanje HICHERT®IBCS standardi

Prijavnica za edukaciju "6. KONTROLING KONFERENCIJA: Planiranje, analiziranje i izvještavanje "

Molimo ispunite sve potrebne podatke, te kliknite na gumb Pošalji. Polja označena * su obavezna.