Microsoft Power Tools (Power Pivot, Power BI, Power Query, Power Map)

Datum i mjesto održavanja:
Srijeda, 21.03.2018.  -  Četvrtak, 22.03.2018.
Zagreb
Rok za prijavu: Ponedjeljak, 19.03.2018.
 

Ova dvodnevna radionica je IV. modul programa

Certified Management Reporting Specialist I Certificirani specijalist za menadžersko izvještavanje

Opis:
Microsoft je tokom nekoliko zadnjih godina uveo niz alata koje se jednostavno uklapaju u standardne Office pakete, bilo u obliku dodataka za postojeće alate (Power Pivot, Power Query za Excel), bilo kao posebni alati namijenjeni specifičnoj namjeni (Power BI). Cilj tih alata je približavanje poslovne inteligencije (business intelligence, „self servise BI“) krajnjem korisniku. Pritom to približavanje ne znači nužno ukidanje korporativnih BI sustava, već ima za cilj dati krajnjem korisniku alate s kojima će lakše doći do krajnjih rezultata koji im trebaju u svakodnevnom radu.

O kojim se alatima radi?
Power Pivot je besplatan dodatak za Excel koji je od verzije 2013. integriran u sam Excel. Namijenjen je upravljanju velikim količinama podataka, neprikladnim za Excel te izradi pivot tablica nad takvim skupovima podataka. Radi se o jednostavnom BI alatu koji za sučelje koristi Excel proširujući ga određenim BI funkcionalnostima. Power Query je alat za dohvat podataka i njihovu transformaciju u željeni oblik, pogodan za izvještavanje. Ovaj proces je u svakodnevnom radu često mukotrpan i vremenski zahtjevan, a Power Query ga rješava na jednostavan način snimanjem koraka transformacija podataka te po potrebi ponavljanja takvih sekvenci. Power BI je samostalni alat za izradu korporativnih dashboarda i izvještaja te njihovo dijeljenje u poduzeću i distribuciju korisnicima. Akcent alata je na vizualnoj reprezentaciji za razliku od uobičajenog tabličnog prikaza u Power Pivotu. Svi alati dijele isti model i jezik te učenjem jednog korisnik se osposobljava i za rad sa drugim alatima.

Ciljevi:
Polaznici su po završetku radionice upoznati s konceptima grupe alata za poslovnu inteligenciju baziranih na Microsoftovoj razvojnoj platformi. Razumiju načela povezivanja spomenutih alata s izvorima podataka. Također, razumiju koncepte transformacije podataka i biti će upoznati s najvažnijim formulama koje poput formula u Excel-u služe za izradu izvještaja i analiza, (DAX formule). Osim spomenutog, tokom edukacije će napraviti dashobard-e i kombinirati izvještaje na dasboardima u PowerBI alatu.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje (uvod prvi dan) i veliki broj praktičnih vježbi koje čine okosnicu edukacije te zajedničku diskusiju o upotrebi u praksi s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:
Radionica je prvenstveno namijenjena osobama u kontrolingu te svima koji se bave izvještavanjem i analizom podataka u poduzeću. Od polaznika se očekuje dobro poznavanje Excel-a. Radionica se preporuča specijalistima u kontrolingu koji žele upoznati mogućnosti besplatnog Power Pivot i Power BI alata, financijskim analitičarima koji svakodnevno analiziraju podatke te osobama iz IT-a koje se žele upoznati s Microsoftovom BI platformom.

Dodatne informacije:

Svi polaznici dobit će upute kako instalirati potrebne alate. Instalaciju u nekim poduzećima mora obaviti IT osoblje, ovisno o pravima korisnika na računalu s kojim pohađa edukaciju. Edukaciju nije moguće pratiti bez instaliranih alata.

SADRŽAJ I RASPORED
 
1. DAN Koncepti BI, Power Pivot, Power Query, Power Map

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala

09:00 - 10:30 Uvod u koncepte POWERxx platforme

 • Osnovni koncepti baze podataka
 • Relacijski model i star shema
 • Power Pivot, Power BI, Power Query – koncepti i upotreba alata
 • Pravilna upotreba alata, modeliranje podataka

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada Star schema modela

10:30 - 10:45 Stanka za kavu

10:45 - 12:15 POWER PIVOT i POWER QUERY:

 • Uvoz podataka i osnovne analize
 • Uvoz podataka iz baze podataka
 • Dodavanje kolona i formule nad tabelama
 • Relacije u modelu podataka (veze među tablicama)
 • Primjeri osnovnih analiza

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada niza PP tabela, upotreba slicera

12:15 - 13:15 Stanka za ručak

13:15 - 14:45 DAX jezik

 • Primjeri uvođenja DAX formula
 • Oko 15 vježbi u kojima polaznici upoznaju najvažnije DAX formule

PRAKTIČNA VJEŽBA: cca 15 samostalnih vježbi u izradi DAX formula

14:45 - 15:00 Stanka za kavu

15:00 - 16:30 BI izvještavanje

 • Time series intelligence
 • Izrada i modeliranje P&L-a (objašnjenje na primjeru)
 • Izrada ABC multidimenzionalne analize (prikaz kompleksnih DAX formula)

PRAKTIČNA VJEŽBA: Vremenske serije i upotreba DAX formula za izračun (porast u odnosu na isto razdoblje lani, prošli mjesec, indeksi i sl.) Prikaz ABC i P&L izvještaja u Power pivotu.

2. DAN Power BI i Power Query

09:00 - 10:30 Priprema podataka za BI i koncepti

 • Pojam dimenzija
 • Pojam mjera (facts)
 • Organiziranje podataka, veze među podacima, vrste veza

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer modeliranja BI sustava

10:30 - 10:45 Stanka za kavu

10:45 - 12:15 Power BI platforma

 • Koncept platforme
 • Detaljan opis Power BI desktop alata
 • Uvoz podataka i veze među podacima
 • Formule, izvedene kolone u modelu (jednostavne)

 PRAKTIČNA VJEŽBA: uvoz podataka, spajanje više različitih izvora podataka u smislenu cjelinu

12:15 - 13:15 Stanka za ručak

13:15 - 14:45 Izvještavanje i analiza podataka upotrebom Power BI platforme

 • Izvještavanje u užem smislu, filtar, izabrane mjere, vrste mjera, slices
 • Pravila vizualne analize (adekvatna upotreba vizualnih alata)
 • Izrada niza različitih analiza i grafova
 • Povezivanje podataka iz baze s podacima u Excelu i podacima s Interneta te kreiranje izvještaja na osnovi tih kombiniranih podataka

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada različitih grafičkih analiza i izvještaja, korištenje podataka s Interneta

14:45 - 15:00 Stanka za kavu

15:00 - 16:30Analiza podataka

 • Koncepti analize podataka u BI
 • Vizualno vs Tablično, različiti pristupi
 • Rad s mapama, podaci na mapama, geografski prikaz podataka
 • Vremenske serije i vremenske analize

 PRAKTIČNA VJEŽBA: Analiza podataka upotrebom Power BI platforme, niz vježbi i izvještaja, izrada tipičnih izvještaja ovisnih o vremenu (porast / pad na prošlu godinu i sl.)

 

PREDAVAČI:

Krešimir Futivić
 

mr. sc. Krešimir Futivić završio je FER 1997. smjer računarstvo. Nakon toga na FER-u upisuje specijalistički studij „Diploma study in management“. 1998. se zapošljava u Farmacija d.d. i radi na razvoju internih aplikacija. Od 2000. radi u IN2 d.o.o gdje se od početka bavi skladištima podataka i poslovnim područjem BI-a. 2012. završava specijalistički studij “Menadžment poslovnih sustava”. 
Od godine 2012. radi u tvrtci NEOS specijaliziranoj za izradu složenih BI/DW sustava.  Već 17 godina radi na poslovima implementacije BI sustava i sustava za planiranje u brojnim hrvatskim poduzećima (TDR, Generali, PBZ American Express i dr.), ali i izvan Hrvatske (IsBank - najveća turska banka, Makedonski Telecom i dr.). Sudjeluje na brojnim velikim projektima u ulogama BI konzultanta, arhitekta BI sustava i voditelja projekata. Područje glavnog poslovnog interesa su mu financijsko planiranje i izvještavanje.