Analiza koristi i troškova (CBA - Cost Benefit Analysis)

Datum i mjesto održavanja:
Utorak, 05.12.2017.
Zagreb
Rok za prijavu: Petak, 01.12.2017.
 

Opis:
Kako bi se što uspješnije iskoristile dostupne financijske potpore iz europskih fondova, potrebno je pripremiti složenu projektnu dokumentaciju sukladno zahtjevima i preporučenoj metodologiji Europske Unije. Ključni dokument u pripremi takvih projekata predstavlja studija izvodivosti te analiza koristi i troškova (CBA), u kojoj se detaljno i po propisanoj metodologiji analiziraju sve koristi i troškovi projekta te se demonstrira njegova opravdanost za financiranje iz EU fondova. Analiza koristi i troškova je metoda ekonomske analize kojom se uspoređuju i vrednuju sve prednosti i svi nedostaci jednog projekta analizom svih njegovih društvenih troškova i koristi.

Ciljevi:
Cilj seminara upoznavanje je sudionika s cjelokupnom metodologijom te procesom izrade cost-benefit analize (CBA) kao ključnog dokumenta na osnovi kojeg se ocjenjuje prihvatljivost projekta te donosi odluka o sufinanciranju iz sredstava kohezijskog i strukturnih fondova. Seminar omogućava polaznicima da kroz prezentaciju i primjere iz prakse ovladaju znanjem koje će im omogućiti prepoznavanje glavnih elemenata cost benefit analize.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje usvajati kroz:

 • teorijsko predavanje
 • praktične vježbe na papiru i na računalu (u Excel-u)
 • diskusiju s ostalim polaznicima i trenerom.Sadržaj:

08:30 - 09:00    Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30    1. DIO: Uvod u studiju izvodljivosti i CBA analizu
                         2. DIO: Izrada CBA analize: Financijska analiza

 • Izračun nedostajećih financijskih sredstava („funding gap“)
 • Plan financiranja i troškovi projekta
 • Izvori financiranja projekta
 • Provjera financijske održivosti projekta
 • Financijska neto sadašnja vrijednost projekta (FNVP)
 • Financijska interna stopa rentabilnosti (FRR)
 • Što mjere FNPV i FRR


10:30 - 10:45    Stanka za kavu

10:45 - 12:15    Ekonomska analiza

 • U čemu se sastoji koncept ekonomske analize
 • Metodologija konverzije kod ekonomske analize – koraci
 • Društveno diskontiranje procijenjenih koristi i troškova
 • Ekonomska neto sadašnja vrijednost projekta (ENPV)
 • Ekonomska interna stopa rentabilnosti (ERR)
 • Omjer koristi i troškova (B/C ratio)
 • Razlika između ekonomske i financijske neto sadašnje vrijednosti
 • Ekonomska analiza - izračun ENPV-a i ERR-a


12:15 - 13:15    Stanka za ručak

13:15 - 14:45    3. DIO: Analiza rizika projekta

 • Glavni elementi analize rizika projekta
 • Analiza osjetljivosti projekta
 • Analiza kritičnih varijabli
 • Analiza scenarija
 • Kritične varijable projekta


14:45 - 15:00    Stanka za kavu

15:00 - 16:30    4. DIO: Primjeri gotovih CBA analiza
                         5. DIO: Vježba izrade financijske i ekonomske analize u excelu

 • Investicijski troškovi; Operativni troškovi i prihodi
 • Izvori financiranja i financijska održivost projekta
 • Izračun FNPV i FRR na investiciju i na kapital
 • Izračun ENPV i ERR projekta te pokazatelja koristi i troškova (B/C)

                         6. DIO: Primjer izračuna nedostajućih financijskih sredstava

 • Izračun omjera nedostajućih financijskih sredstava (funding gap rate)
 • Iznos u odluci (decision amount)
 • Iznos bespovratnih sredstava EU (max EU grant)
 

PREDAVAČI:

Vedran Sokač
 

Vedran Sokač, MBA, završio studij ekonomije na Queens College-u, New York, te MBA iz financija i bankarstva na Zagrebačkoj školi za ekonomiju i management. Znanje i iskustvo u području financija i revizije stekao je na pozicijama voditelja financija, kao suradnik u inozemnom poduzeću Vakakis International na EU financiranom projektu usluge konzaltinga za Ministarstvo Poljoprivrede, Ribarstva i Ruralnog Razvoja na uspostavi Agencije za plaćanje u odjelima financija, računovodstva i izvještavanja, te u privatnim revizorskim poduzećima Mateus d.o.o. i Perfectus Revizija d.o.o., gdje se specijalizirao u području revizije EU projekata, studija izvodljivosti i investicijskih studija. Samostalno je odradio više od 30 revizija EU projekata iz IPA programa, FP6, FP7, LIFE, te Strukturnih fondova za klijente koji uključuju privatna poduzeća, sveučilišta i veleučilišta, istraživačke centre, gradove, te neprofitne organizacije.