Datum i mjesto održavanja:
Srijeda, 25.04.2018.  -  Petak, 27.04.2018.
Zagreb
Rok za prijavu:
Ponedjeljak, 23.04.2018.
 
Uvod u rad s bazama podataka

Ova radionica je 1. modul programa Certified Data Scientist.

Cilj i opis modula:

Cilj ove radionice je osposobljavanje polaznika za pripremu potrebnih podataka za analizu. To znači da će na kraju modula polaznici moći kreirati tablice kakve su im potrebne kao ulazne informacije za danju analizu. Osim osnovnog upoznavanja sa select, insert i ostalim SQL naredbama niz vježbi fokusiran je na preradu i transformaciju podataka. Podaci kakvi se nalaze u bazama podataka nisu bez te dodatne obrade pogodni za analizu već ih je potrebno pripremiti. Vježbe se rade na ORACLE XE bazi podataka.

SADRŽAJ RADIONICE

1.    DAN: srijeda, 25.04.2018.
Uvod u baze podataka i osnove dohvata podataka

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Upoznavanje s osnovnim pojmovima

•    ER modeliranje
•    Spajanje i klijenti za bazu podataka

10:30 - 10:45 Stanka za kavu

10:45 - 12:15 Kreiranje tablica

•    Dohvat podataka (select naredba)

12:15 - 13:15 Stanka za ručak

13:15 - 14:45 Upoznavanje sa uvjetima u select naredbama (WHERE)

•    Sortiranje podataka

14:45 - 15:00 Stanka za kavu

15:00 - 16:30 Agrergiranje podataka (SUM, COUNT, …)

•    Pojam transakcije
PRAKTIČNE VJEŽBE:
Kreiranje modela i pisanje različitih SELECT upita. Upoznavanje sa osnovama i konceptima upita nad bazama podataka. Razumijevanje alata za pisanje upita. Snalaženje sa tablicama, kolonama, pisanje WHERE uvjeta u dohvatu.
 
2.    DAN: četvrtak, 26.04.2018.
Obrada podataka

09:00 - 10:30 Vrste objekata u bazama  (view, job, procedure)
•    Povezivanje tablica (JOIN)

10:30 - 10:45 Stanka za kavu

10:45 - 12:15 Masovno učitavanje podataka


12:15 - 13:15 Stanka za ručak

13:15 - 14:45 Korištenje funkcija u upitima

•    Prerada i prilagodba podataka (UPDATE)

14:45 - 15:00 Stanka za kavu

15:00 - 16:30 Kreiranje novih tablica na osnovi upita (INSERT, CREATE AS SELECT…)

PRAKTIČNE VJEŽBE:
Obrada postojećih podataka i kreiranje podataka (update, delete, insert). Kopiranje dijela podataka u nove tablice, danje razrade select upita (kompliciraniji primjeri), upotreba subselect upita, korištenje najvažnijih baznih funkcija (poput onih za obrade teksta i datuma) , upoznavanje sa ostalim baznim objektima (view, …).
Koncept drugog dana je proširenje znanja od dohvata podataka do njihove obrade i početka pripreme za alate koji će podatke na kraju i koristiti.
 
3.    DAN: petak, 27.04.2018.
Primjeri pripreme podataka za analizu

09:00 - 10:30 Rad s velikim tablicama
•    Indexi i njihova uloga, vrste indexa

10:30 - 10:45 Stanka za kavu

10:45 - 12:15 Optimizacija upita, spori upiti

12:15 - 13:15 Stanka za ručak

13:15 - 14:45 Kompleksni SQL upiti i zadaci

14:45 - 15:00 Stanka za kavu

15:00 - 16:30 Vježbe kroz primjere iz prakse – priprema podataka za analizu

PRAKTIČNE VJEŽBE:
Primjeri rada sa velikim tablicama tipičnim za poslovno okruženje. Fokus je na vježbama kako bi polaznici usvojili logiku korištenja SQL-a pri čemu se misli da vježbe  sa nizom različitih situacija iz prakse gdje se upoznaje kako riješiti probleme upotrebom SQL jezika.
Drugim riječima, niz primjera gdje će se koristeći usvojena znanja, podaci preraditi i pripremiti u tablice za njihovu obradu u statističkim alatima.

 
Krešimir Futivić
 

mr. sc. Krešimir Futivić završio je FER 1997. smjer računarstvo. Nakon toga na FER-u upisuje specijalistički studij „Diploma study in management“. 1998. se zapošljava u Farmacija d.d. i radi na razvoju internih aplikacija. Od 2000. radi u IN2 d.o.o gdje se od početka bavi skladištima podataka i poslovnim područjem BI-a. 2012. završava specijalistički studij “Menadžment poslovnih sustava”. 
Od godine 2012. radi u tvrtci NEOS specijaliziranoj za izradu složenih BI/DW sustava.  Već 17 godina radi na poslovima implementacije BI sustava i sustava za planiranje u brojnim hrvatskim poduzećima (TDR, Generali, PBZ American Express i dr.), ali i izvan Hrvatske (IsBank - najveća turska banka, Makedonski Telecom i dr.). Sudjeluje na brojnim velikim projektima u ulogama BI konzultanta, arhitekta BI sustava i voditelja projekata. Područje glavnog poslovnog interesa su mu financijsko planiranje i izvještavanje.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije