Datum održavanja:
Četvrtak, 14.12.2017.
Rok za prijavu:
Utorak, 12.12.2017.
 
Upravljanje učinkom i godišnji razgovor sa zaposlenikom

Opis:

Upravljanje učinkom je proces koji  za cilj ima pratiti ostvarenje poslovnih i razvojnih ciljeva svakog zaposlenog, nagraditi pojedinca sukladno ostvarenju poslovnih ciljeva  i  u konačnici osigurati uspjeh cijele kompanije. 

Upravljanje učinkom  jedan je od najvažnijih poslovnih procesa unutar kompanije. Kompanije koriste upravljanje učinka kako bi pratile učinak pojedinca, razvile njegovo znanje, vještine i u konačnici osigurale uspjeh kompanije. Iako je upravljanje učinkom mnogo više od postavljanja ciljeva i godišnjeg razgovora upravo su se ti dijelovi pokazali kritični.

Prema istraživanjima Watson Wyatt pokazalo je da troje od desetero zaposlenika vjeruje da dobro vođen proces pomaže uspješnosti kompanije no manje od 40% zadovoljno je načinom na koji se  postavlja jasne ciljeve i dobivaju konstruktivnu povratnu informaciju.

Ciljevi:

Razumjeti kako uspješno vođen proces upravljanja učinkom može povećati efikasnost pojedinca i tima
Postaviti mjerljive poslovne ciljeve
Definirati  plan razvoja uz pomoć modela kompetencija
Dati konstruktivnu povratnu informaciju
Pripremiti se za godišnji razgovor sa zaposlenikom
Voditi godišnji razgovor

Kome je namijenjena:
Edukacija je namijenjen svima menadžerima koji u svom timu rukovode ljudima.

Metode rada:
Predavanje, praktične vježbe, igranje uloga, diskusija i razmjena iskustava individualna i grupna povratna informacija.

SADRŽAJ I RASPORED

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Upravljanje učinkom jedan od najvažnijih procesa kompanije

 • Zadatci i uloga menadžera
 • Elementi procesa upravljanja učinkom
 • Tradicionalan pristup vs. novi trendovi
 • Razvoj zaposlenika

PRAKTIČNA VJEŽBA: Analiza slučaja, kratke vježbe s ciljem prepoznavanja problema zaposlenika

10:30 - 10:45 Stanka za kavu

10:45 - 12:15 Postavljanje ciljeva

 • Od strategije do individualnih ciljeva
 • Što je važno kod definiranja ciljeva
 • Kako definirati SMART ciljeve
 • Kako mjeriti postavljene ciljeve

PRAKTIČNA VJEŽBA: Studija slučaja gdje će se na opisanoj situaciji definirati ciljevi zaposlenika

12:15 - 13:15  Stanka za ručak

13:15 - 14:45 Razvojni plan kroz model kompetencija

 • Što su  kompetencije
 • Opis posla vs. kompetencije
 • Što je važno kod ocjenjivanja kompetencija
 • Kako dati  povratnu informaciju

PRAKTIČNA VJEŽBA: Studija slučaja gdje će se na opisanoj situaciji definirati potrebe razvoja zaposlenika

14:45 - 15:00 Stanka za kavu

15:00 - 16:30 Razgovor sa zaposlenikom

 • Kako se pripremiti za godišnji razgovor
 • Generacijske razlike i način komunikacije
 • Vođenje razgovora o učinku zaposlenika

PRAKTIČNA VJEŽBA: Simulacija godišnjeg razgovora sa zaposlenikom

 
Maja Vodopivec Oslić
 

Maja Vodopivec Oslić, dipl. oec.,  završila je Ekonomski fakultet u Zagrebu. Nakon fakulteta radila je  komercijalnim poslovima u prodaji i nabavi. Karijeru u upravljanju ljudskim potencijalima započela je prije dvadeset godina u farmaceutskoj multinacionalnoj kompaniji gdje je napredovala do pozicije regionalnog direktora Adriatic regije. Nakon dvanaest godina u korporativnom sektoru karijeru nastavlja kao senior konzultant u konzultantskoj kompaniji koja se bavi osobnim i organizacijskim razvojem. Njezin poseban interes je područje upravljanja učinkom te je sudjelovala na projektima kreiranja i implementacije sustava upravljanja učinkom u različitim kompanijama. Certificirani je trener za korištenje metodologije Stonebow International UK  te korištenja SDI alata od strane Personal Strengths Publishing USA.  Dodatno se školovala u Management Centre Europe, Bruxelles i Ashridge Business School, London na temu strateškog upravljanja ljudskim potencijalima.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije