Datum i mjesto održavanja:
Četvrtak, 19.04.2018.  -  Petak, 20.04.2018.
Zagreb
Rok za prijavu:
Ponedjeljak, 16.04.2018.
 
Upravljanje operativnim rizicima

Opis:
Svaka organizacija u svom poslovanju ima operativne rizike. Operativni rizik je teže identificirati, izmjeriti i njime upravljati jer može bilo gdje u organizaciji biti isprepleten sa ostalim rizicima, a njihovo uspješno prepoznavanje i upravljanje operativnim rizicima sastavni je dio stabilnog i uspješnog poslovanja.
Putem modula upravljanja operativnim rizicima predstavit ćemo Vam sve aspekte upravljanja operativnim rizicima. Na seminaru će biti predstavljene metode uspješnog prepoznavanja, upravljanja i mjerenja operativnih rizika. Kroz praktične primjere približit ćemo Vam ovaj najrašireniji rizik u našoj poslovnoj okolini.

Ciljevi:
Da se osigura polaznicima da:

 • razumiju osnovne probleme operativnih rizika u poslovanju i njihovog utjecaja na poslovanje
 • razumiju mehanizme i metodologiju djelotvornog upravljanja operativnim rizicima
 • osvijeste važnost dobro postavljenog okvira upravljanja operativnim rizicima kao dio cjelovitog upravljanja rizicima
 • primjene dobre prakse upravljanja operativnim rizicima te ih prilagode vlastitoj organizaciji

Kome je namijenjena:
Vlasnicima, menadžmentu i specijalistima u rizicima, unutarnjoj reviziji, praćenju usklađenosti, kontrolingu, internoj kontroli, voditeljima odjela i ostalim organizacijskim jedinicama koje se bave analizom i upravljanjem poslovanjem te se žele upoznati dobrim praksama upravljanja operativnim rizicima.

Metode rada:
Polaznici edukacije će steći znanja i vještine kroz predavanje, praktične vježbe, raspravu, individualni i grupni rad s drugim polaznicima i predavačem.

SADRŽAJ I RASPORED RADIONICA:
1. DAN: četvrtak, 19.04.2018.


08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Operativni rizici

 • Definicija i obuhvat operativnog rizika
 • Okvir za upravljanje operativnim rizicima
 • Izvori operativnog rizika
 • Razumijevanje operativnih rizika u poduzećima i njihov utjecaj na operativnu efikasnost

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjeri operativnih rizika iz prakse

10:30 - 10:45 Pauza za kavu
10:45 - 12:15 Klasifikacija operativnih rizika

 • Klasifikacija operativnog rizika
 • Grupiranje operativnih rizika
 • Prepoznavanje operativnih rizika
 • Evidentiranje operativnih rizika

PRAKTIČNA VJEŽBA: Mapa operativnih rizika

12:15 - 13:15 Pauza za ručak 
13:15 - 15:45 Pokazatelji operativnih rizika

 • Pokazatelji rizika
 • Metodologija mjerenja operativnog rizika i njihovog utjecaja na poslovanje
 • Donošenje poslovnih odluka temeljem analiza operativnih rizika
 • Metoda samoprocjene

PRAKTIČNA VJEŽBA: Upitnik o samoprocjeni

14:45 - 15:00 Pauza za kavu
15:00 - 16:30 Prepoznavanje operativnih rizika u organizaciji

 • Efikasno postavljena organizacija u upravljanju operativnim rizicima
 • Rano prepoznavanje operativnih rizika
 • Linije obrane upravljanja operativnim rizicima

PRAKTIČNA VJEŽBA: Vježba ranog prepoznavanja operativnih rizika kroz primjere


2. DAN: petak, 20.04.2018.


09:00 - 10:30 Ovladavanje i smanjivanje utjecaja operativnih rizika

 • Metodologija ovladavanja operativnim rizicima
 • Analiza i određivanje scenarija stresa
 • Test otpornosti na stres

PRAKTIČNA VJEŽBA: Testiranje otpornosti na stres

10:30 - 10:45 Pauza za kavu
10:45 - 12:15 Upravljanje operativnim rizikom

 • Praćenje operativnih rizika iz prošlosti
 • Suvremeni trendovi kod upravljanja operativnim rizikom
 • Integracija operativnih rizika u organizaciju i razvijanje kulture rizika
 • Primjena operativnih modela u praksi

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izvještaj o operativnim rizicima

12:15 - 13:15 Pauza za ručak
13:15 - 14:45 Izazovi upravljanja operativnim rizicima

 • Uspostavljanje efikasnog procesa usklađenosti
 • Važnost pravovremene i kvalitativne informacije o operativnim rizicima
 • Pogled na upravljanje operativnim rizicima kroz nadzorna tijela, rejting agencije, revizore i vlasnike
 • Povezanost ISO standarda i opeartivnih rizika

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjeri ocjene operativnih rizika

14:45 - 15:00 Pauza za kavu
15:00 - 16:30 Povezanost operativnih rizika i upravljanja kontinuitetom poslovanja i informacijskom sigurnošću

 • Uloga upravljanja informacijskom sigurnošću u poslovanju
 • Uloga upravljanja kontinuitetom poslovanja i kriznim situacijama u poslovanju

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer upravljanja kontinuitetom poslovanja i informacijskom sigurnošću

NAPOMENA: Ova dvodnevna  radionica je 4. modul edukacijskog programa Upravljanje rizicima u praksi

 

PREDAVAČI:

Monika Brzović
 

mr. sc. Monika Brzović, magistar je znanosti iz područja financija i osiguranja. Ima 20 godina radnog iskustva u financijskom sektoru i sektoru osiguranja. Magistrirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine, smjer „Aktuarstvo i osiguranje“. 2006. godine je postala redovni član Hrvatskog aktuarskog društva i od HANFA-e dobila licencu za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara. Posjeduje licencu školovanja organizacijskog razvoja i mentoringa - Integral School of Organisational Development (ISOD). 2014. godine je upisala poslijediplomski doktorski studij Ekonomije i Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Posjeduje višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama (Merkur osiguranje, Uniqa osiguranje i Basler), te je bila dugogodišnja članica Uprave Baslera. Sudjelovala je i radila na mirovinskoj reformi od 2002. godine u nadzornoj Agenciji za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja (HAGENI). Već dvije godine obnaša dvije ključne funkcije u društvu za osiguranje, ključnu funkciju za upravljanje rizicima i aktuarsku ključnu funkciju. Sudjeluje u svim odborima za upravljanje rizicima u društvu za osiguranje. U svojoj bogatoj karijeri završila je brojne seminare iz područja financija, aktuarstva, osiguranja i reosiguranja, mirovina i ulaganja. Aktivno govori tri strana jezika.

 
 
PRIJAVNICA
2.590,00 kn+ PDV
 
 
POPUSTI
 • 5%
  za članove Kluba kontrolera i naše dosadašnje polaznike
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije