Datum i mjesto održavanja:
Srijeda, 15.11.2017.  -  Četvrtak, 16.11.2017.
Zagreb
Rok za prijavu:
Ponedjeljak, 13.11.2017.
 
Statističke metode i vizualizacija u forenzičkoj analizi

Ova dvodnevna radionica je IV. modul programa
Certificirani foreznički analitičar - Certified Forensic Analyst.

Opis:
Pod pojmom statističkih metoda u forenzičnoj analizi podrazumijevaju se formule i statističke tehnike pomoću kojih je moguće rekonstruirati, otkriti ili poduprijeti tvrdnju o eventualnim financijskim nepravilnostima, otkriti knjigovodstvene pogreške ili neke specifične neregularnosti u brojevima koje nastaju kao posljedica zaobilaženja određenih pravila. Ove metode su postale dostupne široj javnosti s povećanjem snage osobnih računala i mogućnosti njihovog izvođenja u popularnim programima (npr. MS Excel), stoga nema nikakvog razloga da ne postanu standardni dio alata za otkrivanje raznih financijskih nepravilnosti.

Jedan od osnovnih koraka u provedbi forenzičke analize je detaljna analiza podataka iz računovodstvenog sustava. Svrha analize podataka je dobivanje informacija o poslovanju poslovnog subjekta kako bi se izvukli određeni zaključci. No, u bilo kakvom radu s financijskim podacima neophodno je imati na raspolaganju određeni alat koji omogućava njihovu analizu i obradu. Jedan od takvih jest i Microsoft-ov Excel® koji je zbog svoje svestranosti ujedno i najčešće korišten u praksi. Upravo smo stoga odlučili ponuditi polaznicima edukaciju na kojoj će moći steći praktična znanja primjene tog softvera za potrebe provedbe forenzičke analize.

Ciljevi:
Kroz ovu specijalističku radionicu polaznici će biti upoznati s brojnim statističkim metodama koje se koriste u forenzičnoj analizi te tehnikom korištenja tih metoda kroz program MS Excel. Polaznici će biti u prilici primijeniti metode na stvarnim podacima i vidjeti koje su prednosti i nedostaci pojedinih metoda.

Kroz ovu specijalističku radionicu sudionicima će biti prezentirani brojni praktični primjeri kroz koje je cilj prikazati polaznicima sve formule, funkcije i mogućnosti Excel-a koje se mogu koristiti iz područja forenzične analize bilo da je riječ o kontroli financijskih podataka, izradi i analizi financijskih izvještaja ili jednostavnoj analizi poslovanja kroz uporabu grafikona i pivot tablica.

Kome je namijenjena:
Vlasnicima i menadžmentu, financijskim analitičarima u tvrtkama i financijskim institucijama te specijalistima u kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu.

Prijenosno računalo:
Za sudjelovanje na radionici je potrebno prijenosno računalo sa instaliranim Excel-om.

U kotizaciju edukacije uključeni su materijali, modeli u Excel-u, certifikat Poslovne učinkovitosti o pohađanju stručnog usavršavanja, ručak i osvježenja tijekom pauze.

SADRŽAJ I RASPORED

1. DAN, srijeda 15.11.2017.: STATISTIČKE METODE U FORENZIČKOJ ANALIZI

08:30 - 09:00    Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30   Uvod u statističke metode u forenzičkoj analizi. Benfordov zakon.

 • Pregled statističkih metoda u forenzičkoj analizi
 • Prvi korak – pogled na cjelokupnu sliku
 • Benfordov zakon. Osnovna ideja i primjena
 • Test prve znamenke i test prve dvije znamenka
 • Testovi potvrde podudarnosti sa Benfordovim zakonom

Praktična vježba: Provođenje testa prve i druge znamenke korištenjem program MS Excel

10:30 - 10:45    Stanka za kavu

10:45 - 12:15    Benfordov zakon – daljnje primjene

 • Primjena varijacija Benfordova zakona      
 • Benfordov zakon sumacije
 • Test dupliciranja brojeva
 • Test posljednje dvije znamenke

Praktična vježba: Provođenje testova sumacije i dupliciranja brojeva korištenjem program MS Excel

12:15 - 13:15    Stanka za ručak

13:15 - 14:45    Korištenje ostalih  statističke metode u forenzičkoj analizi

 • Primjena deskriptivne statistike
 • Test  najvećeg podskupa i najvećeg rasta

Praktična vježba: Provođenje testova najvećeg podskupa i najvećeg rasta korištenjem program MS Excel

14:45 - 15:00   Stanka za kavu

15:00 - 16:30   Korištenje ostalih  statističke metode u forenzičkoj analizi

 • Korištenje testa relativnog odnosa
 • Identificiranje prevara traženjem neočekivanih dupliciranja u podskupu

Praktična vježba: Provođenje cijelog ciklusa statističkih metoda na odabranom skupu podataka

2. DAN, četvrtak 16.11.2017.: ANALIZA I VIZUALIZACIJA PODATAKA U EXCEL-U ZA POTREBE FORENZIČKE ANALIZE

09:00 - 10:30    Rad s podacima

 • Formatiranje podataka
 • Upravljanje podacima
 • Provjera valjanosti podataka

Praktična vježba: Izrada financijskih izvještaja iz računovodstvenih podataka

10:30 - 10:45    Stanka za kavu

10:45 - 12:15    Vizualna prezentacija podataka

 • Vizualna kontrola i analiza podataka
 • Uvjetno oblikovanje ćelija
 • Izrada složenih grafikona

Praktična vježba: Primjena Excel-a u analizi financijskih izvještaja

12:15 - 13:15    Stanka za ručak

13:15 - 14:45    Rad s tablicama

 • Uvoz i zaštita podataka
 • Izgled i oblikovanje tablica
 • Upravljanje podacima u tablicama

Praktična vježba: Analiza poslovanja profitnih centara

14:45 - 15:00    Stanka za kavu

15:00 - 16:30    Napredne funkcije

 • Složene formule
 • Funkcije baze podataka
 • Korištenje pivot tablica

Praktična vježba: Primjena Excel-a u svrhe poslovne analize

 
Ivo Beroš
 

mr. sc. Ivo Beroš, dugogodišnji je predavač na Veleučilištu VERN'. Izvodi nastavu iz niza predmeta povezanih s matematikom i statistikom (Gospodarska matematika, Matematika u financijama, Poslovna statistika, Vjerojatnost i statistika), odnosno računarstvom (Uvod u programiranje, Programski jezik Visual Basic). Diplomirao je i magistrirao na Matematičkom odjelu PMF-a u Zagrebu, gdje je i radio prije dolaska na Veleučilište VERN'. Glavni stručni izazovi su mu primjena matematičko-statističkih metoda u procesu donošenja poslovnih odluka te korištenje računala u tom procesu.

Dušan Banović
 

mr. sc. Dušan Banović voditelj je Operativne jedinice za upravljanje imovinom fonda u društvu za upravljanje investicijskim fondovima rizičnog kapitala Prosperus-invest. Posjeduje opsežno znanje iz područja financija, računovodstva, kontrolinga i interne revizije koje je stekao na rukovodećim položajima regionalnih tvrtki poput Gorenja, Droge Kolinske i M SAN Grupe. Njegova međunarodna karijera obogaćena je i višegodišnjim radom u neprofitnoj organizaciji International Medical Corps u sjedištu u Los Angelesu i na projektima u zemljama Istočne Afrike. Poslijediplomski studij iz poslovne administracije završio je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani, a dodatno specijalističko obrazovanje na Kennedy School of Government, Sveučilišta Harvard, SAD. Član je Udruge ovlaštenih financijskih analitičara (CFA Institute) i Udruge certificiranih ovlaštenih računovođa (ACCA).

 
 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije