Datum i mjesto održavanja:
Ponedjeljak, 07.05.2018.
Zagreb
Rok za prijavu:
Četvrtak, 03.05.2018.
 
Škola kontrolinga Poslovna učinkovitost

Datum održavanja:

07.05.2018. - 29.06.2018.

Opis:
Za kvalitetu i posebnost ovog edukacijskog proizvoda, u kojem su obuhvaćena najznačajnija područja primjene kontrolinga u praksi, Poslovna učinkovitost nudi svoje iskustvo u primjeni kontrolinga u praksi i organizaciji poslovne edukacije iz područja kontrolinga. Edukacija je namijenjena svima koji su prepoznali važnost primjene kontrolinga u praksi i žele njegov daljnji razvoj, kao i onima koji tek namjeravaju uvesti i organizirati kontroling u svom poduzeću.

Ciljevi:
Cilj Škole kontrolinga je doprinijeti razvoju struke i širenju znanja kako između samih kontrolera, tako i svih onih koji žele to postati ili ih to područje zanima. Polaznici ove specijalističke edukacije moći će stečeno znanje vrlo lako primijeniti u poslovnoj praksi jer će se ona izvoditi u interakciji s predavačima i ostalim polaznicima kroz primjere iz poslovne prakse i praktične vježbe.

Metode rada:
Radionice se izvode kroz primjere iz poslovne prakse i praktične vježbe većinom na modelima i simulacijama u Excel®-u, a u interakciji s trenerima i ostalim polaznicima čime je osigurana mogućnost da se stečeno znanje vrlo lako primijeni u svakodnevnoj poslovnoj praksi.

Kome je namijenjena:
Vlasnicima i menadžmentu koji se žele upoznati sa značajem i praktičnim mogućnostima kontrolinga u unapređenju poslovanja, specijalistima u kontrolingu, financijama, računovodstvu i internoj reviziji koji žele proširiti svoje znanje o kontrolingu.

 

SADRŽAJ I RASPORED

I. MODUL: 07.05.2018.

Koncepcija, uvođenje i organizacija kontrolinga u poduzeću

 • Pojam i sadržaj kontrolinga
 • Postupak uvođenja kontrolinga u poduzeće
 • Organizacija kontrolinga u poduzeću

Zahtijevani profil kontrolera

 • Stručne kompetencije kontrolera
 • Psihološke kompetencije kontrolera
 • Sociološki preduvjeti i prijetnje uvođenja i organizacije kontrolinga

Detaljan sadržaj 1. modula pogledajte ovdje

II. MODUL: 30.05.2018.

Instrumenti strateškog kontrolinga

 • Strateški ciljevi poslovanja
 • Balanced Scorecard
 • Benchmarking
 • Analiza potencijala

Instrumenti operativnog kontrolinga

 • Operativni ciljevi poslovanja
 • ABC analiza
 • Analiza točke pokrića
 • Kontribucijska marža

Detaljan sadržaj 2. modula pogledajte ovdje

III. MODUL: 14.06.2018.

Poslovno planiranje

 • Pojam i sadržaj poslovnog planiranja
 • Izrada operativnog plana
 • Izrada novčanog proračuna
 • Izrada planske bilance

Detaljan sadržaj 3. modula pogledajte ovdje

IV. MODUL: 21.06.2018.

Projektni kontroling

 • Osnove projektnog upravljanja
 • Kontroling tijekom projekata
 • Evaluacija projekata scoring metodama

Investicijski kontroling

 • Ključni parametri za planiranje investicija
 • Metode procjene isplativosti ulaganja
 • Simulacija i procjena investicijskog rizika

Detaljan sadržaj 4. modula pogledajte ovdje

V. MODUL: 29.06.2018.

Kontroling u analizi poslovanja

 • Analiza financijskih izvještaja
 • Analiza novčanog ciklusa
 • Kvantifikacija poslovnih rizika

Primjena Excel®-a u kontrolingu

 • Vizualizacija informacija – grafovi i tablice
 • Upravljanje podacima i njihova zaštita
 • Korištenje uvjetnih formula i složenih funkcija

Detaljan sadržaj 5. modula pogledajte ovdje

 
Mladen Meter
 

Dr. sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje. Posjeduje višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali, Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 2006. završio je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller-Institut-u u Beču te položio ispit za diplomiranog financijskog kontrolera, a 2012. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i na Horváth Akademie u Njemačkoj. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i informacijske sustave te certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG INVEST-a za područja: poslovnog planiranja, financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB akreditiranoj poslovnoj školi, a među ostalima predaje i u Njemačkoj na ESB Business School u Reutlingenu. Također vrlo često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Tonći Jelić
 

mr. sc. Tonći Jelić, svoju je karijeru započeo u procesnoj, a nastavio u financijskoj industriji te industriji zaštite okoliša. Znanje je stjecao u međunarodnim osiguravateljima: u Generali  osiguranju, Osiguranju Zagreb/Basler osiguranju te Merkur osiguranju kao član Uprave, direktor raznih sektora i voditelj odjela uz članstvo u raznim stručnim odborima. Fokusi dosadašnjeg rada su ustrojavanje osiguravateljnih operativnih procesa uz uvođenje ključnih pokazatelja poslovanja, implementacija potrebnih kontrola te strateško i operativno planiranje i izvješćivanje. U središtu poslovnog interesa je kontroling proizvoda - mjerenje procesa obrade poslovnih slučajeva te upravljanje projektima. Projektno iskustvo je vezano uz vođenje projekta osnivanja osiguravatelja, uvođenje novih proizvoda u portfelj kompanija te sudjelovanje u spajanju više poduzeća u jedno. Posljednji projekti su obuhvaćali reinženjering poslovnih operativnih procesa nakon spajanja više kompanija te reinženjering funkcionalnosti intraneta poduzeća temeljenog na Sharepoint platformi.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije