Datum i mjesto održavanja:
Petak, 11.05.2018.
Zagreb
Rok za prijavu:
Srijeda, 09.05.2018.
 
SDI alat

Opis:

Većina organizacijskih problema uzrokovana je međuljudskim odnosima. Kvalitetnom i usmjerenom međusobno suradnjom te timskim radom, ljudi će postići bolje rezultate te čak i premašiti postavljene ciljeve. Prekid komunikacije i konflikt, neizbježno dovode do ishoda pogubnih za funkcioniranje timova i organizacijsku uspješnost.

Alat SDI (Strength Deployment Inventory®) pomaže prevladati međuljudske i komunikacijske probleme te pruža okvir i zajednički jezik za bolje međusobno razumijevanje te omogućuje da ljudi jedni druge vide onakvima kakvi zaista jesu. Na taj se način jačaju i izgrađuju bolji i učinkovitiji međuljudski odnosi.

Za lakše razumijevanje individualnih motiva i ponašajnih obrazaca pojedinaca, alat koristi tri boje – plavu, crvenu i zelenu, kao i njihove kombinacije koje predstavljaju ukupno 7 različitih motivacijskih sustava. Ponašanje pojedinca i njegova reakcija u konfliktnim situacijama, ovisi upravo o njegovom sustavu vrijednosti koji proizlazi iz internih, osobnih motiva. Naučimo li jezik svakog od 7 različitih motivacijskih sustava, omogućit ćemo sebi i ljudima koji nas okružuju, bolju i uspješniju međusobnu komunikaciju, a funkcioniranje grupa i timova podići na višu razinu.


Ciljevi:

Timovi

 • Razumjeti motivaciju članova tima
 • Točno odrediti kome delegirati koji zadatak
 • Poboljšati komunikaciju u cilju postizanja boljih rezultata i brzog rješavanja problema
 • Podići razinu međusobnog razumijevanja, prihvaćanja i uvažavanja članova tima

Vodstvo (Leadership)

 • Povećati angažman zaposlenika putem učinkovitijih komunikacijskih i upravljačkih strategija
 • Povećati razinu poistovjećenosti pojedinaca s organizacijskom vizijom, misijom i vrijednostima na osobnoj razini
 • Učinkovito i inovativno riješiti konflikte i nesporazume među članovima tima
 • Unaprijediti vještine individualne motivacije zaposlenika

Upravljanje konfliktima

 • Razumjeti i usmjeravati vlastito i ponašanje članova tima u konfliktnim situacijama
 • Prepoznati i razumjeti motive ponašanja koji dovode do konflikta u cilju njegove prevencije
 • Riješiti konflikt na vrijeme i s ishodima prihvatljivim za sve uključene strane

Kome je namijenjena:

Svima koji žele unaprijediti odnose s drugima i smanjiti vjerojatnost konflikta i njegovog utjecaja na osobnu i/ili organizacijsku uspješnost.

Da li je ovo za mene?

Ako radite s ljudima, razvijate druge ili želite promjenu načina funkcioniranja u odnosima s drugima – odgovor je DA. S aspekta organizacije radionica će vam koristiti ako prepoznate potrebu za poboljšanjem timskog rada, kvalitetnijom suradnjom između odjela, te usmjeravanjem potencijala u svrhu postizanja organizacijskih ciljeva.

Ako ste menadžer, otkrijte nove načine razumijevanja i vođenja vašeg tima, prevencije i upravljanja konfliktom te spoznajte svoje snage i pretjerane snage, te kako ih iskoristiti za postizanje željenih rezultata u skladu s organizacijskim ciljevima i strategijom.

Ako ste trener i/ili konzultant, upoznajte se s korisnim setom alata za koji ćete pronaći širok spektar primjene u radu s klijentima, razlikujte se od drugih i pružite svojim klijentima jednostavniji način za poboljšanje međuljudskih odnosa i upravljanje konfliktima.

Metode rada:

Radionica je interaktivna te se provodi manjim dijelom pomoću power point prezentacije, a većim dijelom radi se praktično na konkretnim primjerima kroz vježbe.

Prije same radionice, popunjava se upitnik pomoću kojeg dobivamo jasan uvid u našu motivaciju i ponašanje u svakodnevnim situacijama kada nam sve ide od ruke i osjećamo se dobro, ali i naše i ponašanje drugih u konfliktnim situacijama postavljajući pitanja poput:

 • Što me motivira?
 • Kako mogu povećati svoj doprinos timu i organizaciji?
 • Kako mogu postati sigurniji/a i samouvjereniji/a?
 • Kako prilagoditi svoje ponašanje da bih dobio/la najbolje od drugih?
 • Kako mogu povećati osobni učinak u smislu postizanja poslovnih i osobnih ciljeva i rezultata?

SADRŽAJ I RASPORED

08:30 - 09:00   Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30   1. dio 

 • Uvod, upoznavanje, očekivanja
 • Motivacija vs. Ponašanje
 • Koja ponašanja trebamo u timu
 • Ispunjavanje SDI upitnika

PRAKTIČNA VJEŽBA: Koja ponašanja trebamo u timu

10:30 - 10:45   Stanka za kavu
10:45 - 12:15   Put oko SDI trokuta

 • Pojašnjenje boja - profila
 • Izrada individualnih profila i timskih dijagrama

PRAKTIČNA VJEŽBA: Feedback boja

12:15 - 13:15   Stanka za ručak
13:15 - 14:45   Uvod u konflikt

 • Što je konflikt?
 • Razine konflikta
 • Pokretači konflikta

PRAKTIČNA VJEŽBA: Leaving Triangle – Stvari koje me potiču na konflikt

14:45 - 15:00   Stanka za kavu
15:00 - 16:30   4. dio 

 • Predviđanje djelovanja u međuljudskim odnosima
 • Prepoznavanje ponašanja
 • Mreža odnosa
 • Timske snage

PRAKTIČNA VJEŽBA: Put do ostvarenja ciljeva

 
Petra Grabušić
 

Petra Grabušić, diplomirala je 2001. g. na Fakultetu za hotelski i turistički menadžment u Opatiji te se dodatno se obrazovala u području HR menadžmenta na poslovnoj akademiji u Zagrebu. Stekla je pedagoško-psihološku i andragošku izobrazbu. Kontinuirano je uključena u različite oblike učenja i usavršavanja postojećih vještina ali i stjecanja novih. Educira se i usavršava u području HR management-a i leadership-a i na međunarodnoj razini što joj omogućuje korištenje suvremenih alata na području upravljanja i razvoja ljudskih potencijala, a što uključuje organiziranje i vođenje procesa selekcije, upravljanja radnim učinkom, razvoja i implementacije sustava interne komunikacije te interne edukacije zaposlenika u odnosima s klijentima. Certificirala se kao SDI (Strength Deployment Inventory) facilitator za upotrebu i interpretaciju alata za vođenje timova, prevenciju i upravljanje konfliktima u timu te pružanje Feedback-a i komuniciranje očekivanja. Aktivni je gost predavač iz područja upravljanja ljudskim potencijalima te leadership-a i management-a na nekoliko poslovnih škola. Proteklih 10 godina radi kao voditeljica ljudskih potencijala.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije