Datum i mjesto održavanja:
Srijeda, 25.04.2018.  -  Četvrtak, 26.04.2018.
Zagreb
Rok za prijavu:
Ponedjeljak, 23.04.2018.
 
Rizici poslovnog okruženja i primjena Excel-a kod upravljanja rizicima

Opis:
Kada neka organizacija pokušava postići zacrtane strateške ciljeve, i vanjski i unutarnji čimbenici je mogu ometati i sprječavati u realizaciji strateških ciljeva. Stoga je neophodna uspješna poslovna strategija koja je primarni element kod cjelovitog upravljanja rizicima. S obzirom da strateški rizici imaju presudan utjecaj na dugoročnu uspješnost poslovanja i konkurentnost, učinkovito upravljanje strateškim rizikom predstavlja „conditio sine qua non“.

Holistički pristup upravljanju rizicima zahtjeva primjeren alat za upravljanje. U okviru predavanja Primjena Excela kod upravljanja rizicima predstavljaju se mogućnosti Excel-a koje se često koriste u praksi upravljanja rizicima.

Ciljevi:
Da se osigura polaznicima da:

 • razumiju temeljne odrednice upravljanja rizicima koji proizlaze iz poslovnog okruženja
 • identificiraju pretpostavke djelotvornog upravljanja strateškim rizicima
 • utvrde značajne rizike i izrade samostalno mapu rizika
 • upotreba Excel mogućnosti pri poboljšanju učinkovitosti kod upravljanja rizcima.


Kome je namijenjena:
Vlasnicima, menadžmentu i specijalistima u rizicima, strateškom planiranju, kontrolingu, unutarnjoj reviziji, praćenju usklađenosti i ostalim organizacijskim jedinicama koje se bave analizom poslovnog okruženja, strateškim smjernicima i poslovanjem te holističkim pristupom  upravljanju rizicima.

Metode rada:
Polaznici edukacije će steći znanja i vještine kroz predavanje, demonstracijske prikaze, praktične vježbe, raspravu, individualni i grupni rad s drugim polaznicima i trenerima. Praktični primjeri u excelu prate područja obuhvaćena edukacijom te je moguća interakcija i trenutna primjena stečenog znanja.

SADRŽAJ I RASPORED RADIONICA:

1. DAN: srijeda, 25.04.2018.

STRATEŠKI I UPRAVLJAČKI RIZICI TE RIZICI POSLOVNOG OKRUŽENJA

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Rizici poslovnog okruženja

 • Pojam rizika poslovnog okruženja
 • Metodologija upravljanja rizikom poslovnog okruženja
 • Korelacija rizika poslovnog okruženja i poslovnog rezultata
 • Nadzor rizika poslovnog okruženja

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer ovladavanja rizikom poslovnog okruženja

10:30 - 10:45 Pauza za kavu
10:45 - 12:15 Aktualna gospodarska kretanja i rizici poslovnog okruženja

 • Trendovi gospodarskih kretanja
 • Utvrđivanje rizika specifičnih za poslovanje
 • Metode ovladavanja rizicima koji proizlaze iz poslovnog okruženja

PRAKTIČNA VJEŽBA: Utvrđivanje metode ovladavanja rizicima iz poslovnog slučaja

12:15 - 13:15 Pauza za ručak 
13:15 - 15:45 Kategorizacija rizika ovisna o poslovanju organizacije   

 • Utvrđivanje i analiza rizika
 • Rizici uvjetovani egzogenim (vanjskim) ili endogenim (unutarnjim) okolnostima
 • Spremnost na događaje koji nisu izravno vezani uz poslovanja

PRAKTIČNA VJEŽBA: Mapa rizika

14:45 - 15:00 Pauza za kavu
15:00 - 16:30 Strateški, upravljački i ostali rizici

 • Pojam, definicija i primjeri strateškog i upravljačkog rizika
 • Utvrđivanje i procjena
 • Metodologija ovladavanja strateškim i upravljačkim rizicima
 • Nadzor strateških, upravljačkih i ostalih rizika

PRAKTIČNA VJEŽBA: Prepoznavanje rizika iz poslovnog slučaja


2. DAN: četvrtak, 26.04.2018.

PRIMJENA EXCEL-A KOD UPRAVLJANJA RIZICIMA


09:00 - 10:30 Najčešće formule koje se koriste kod upravljanja rizicima   

 • Frekvencija korištenja Excel formula i postupaka kod poslovanja upravljanja rizicima
 • Primjeri za 5 najčešće korištenih formula i postupaka
 • Dodana vrijednost

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjeri korištenja Excel formula

10:30 - 10:45 Pauza za kavu
 10:45 - 12:15 Upotreba Excel mogućnosti pri poboljšanju učinkovitosti kod upravljanja rizicima

 • Zaokretne tablice (Pivot table)
 • Automatizacija procesa
 • Najčešći postupci kod data mininga
 • VBA (Visual Basic Application) i upravljanje rizicima

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer Pivot tablice u svrhu brze analize podataka

12:15 - 13:15 Pauza za ručak
13:15 - 14:45 Metode upravljanja rizicima i Excel

 • Rizična vrijednost – Value at Risk (VaR)
 • Simulacije
 • Stres testovi

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer stres testa u Excel-u

14:45 - 15:00 Pauza za kavu
15:00 - 16:30 Monte Carlo simulacije
        

 • Što je Monte Carlo simulacija
 • Kada se koristi Monte Carlo simulacija
 • Izrada i analiza modela Monte Carlo simulacije

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer Monte Carlo simulacije u Excel-u

NAPOMENA: Ova dvodnevna  radionica je 5. modul edukacijskog programa Upravljanje rizicima u praksi

 
Hrvoje Mijić
 

mr. sc. Hrvoje Mijić je financijski stručnjak s više od 20 godina iskustva u bankarskom i financijskom sektoru. Desetogodišnje radno iskustvo stekao je u Zagrebačkoj banci u odjelima upravljanja rizicima, organizacije i tehnologije, plana i analize, maloprodaje, razvoja proizvoda te na vođenju projekata. U Veneto banci je više od šest godina radio kao rukovoditelj Funkcije upravljanja rizicima i kao odgovorna osoba za funkciju kontrole rizika. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine, na studiju financija i bankarstva, s temom Model za upravljanje rizicima štednih banaka u Republici Hrvatskoj. Ključna područja stručnosti uključuju: upravljanje rizicima i kontrolu, politike upravljanja rizicima, redizajn procesa, planiranje rizika i kapitala, izvješćivanje o rizicima, financijsko planiranje i modeliranje. Iskustvo je nadogradio brojnim edukacijama iz područja rizika i financija te njihovom primjenom u praksi. Trenutačno prolazi izobrazbu kao kandidat za poslove stalnog sudskog vještaka za ekonomsko-financijsko poslovanje. 

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije