Datum i mjesto održavanja:
Ponedjeljak, 27.11.2017.
Zagreb
Rok za prijavu:
Četvrtak, 23.11.2017.
 
Restrukturiranje poduzeća

Opis
Svako poduzeće u današnjem sve dinamičnijem poslovnom okruženju prije ili kasnije dođe u potrebu za restrukturiranjem poslovanja. U tim situacijama je razumijevanje holističkog pristupa restrukturiranju od presudne važnosti. Potrebno je poznavanje koncepata i alata strateškog, operativnog i financijskog restrukturiranja, a o kvaliteti izrađenog plana koji će se prezentirati ključnim dionicima često ovisi i opstanak poduzeća na tržištu.

Ciljevi
Kroz ovu specijalističku edukaciju polaznici će:
•    naučiti utvrditi potrebu za restrukturiranjem poduzeća
•    naučiti kako prepoznati poduzeće u problemima
•    razumjeti položaj ključnih dionika u procesu restrukturiranja
•    analizirati i evaluirati strateške opcije poduzeća u problemima
•    savladati koncepte i alate financijskog restrukturiranja
•    razumjeti koncept sveobuhvatnog restrukturiranja poduzeća.

Kome je namijenjena
Vlasnicima kompanija, menadžmentu, konzultantima, financijskim analitičarima u tvrtkama i financijskim institucijama te specijalistima u kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu.

U kotizaciju edukacije uključeni su materijali, certifikat Poslovne učinkovitosti o pohađanju stručnog usavršavanja, ručak i osvježenja tijekom pauze.

SADRŽAJ I RASPORED RADIONICE

08:30 - 09:00    Registracija i preuzimanje materijala

09:00 - 10:30    Što je restrukturiranje i kome je potrebno
•    Utvrđivanje potrebe za restrukturiranjem
•    Uzroci loših kredita
•    Signali ranog upozorenja (EWS) – kako prepoznati poduzeće u problemima
Praktična vježba: utvrđivanje uzroka loših kredita i prepoznavanje signala ranog upozorenja

10:30 - 10:45    Stanka za kavu

10:45 - 12:15    Faze poduzeća u teškoćama
•    Troškovi i posljedice problematičnih kredita za kreditore
•    Aktivnosti menadžmenta karakteristične za pojedinu fazu
•    Strategije kreditora u pojedinoj fazi
Praktična vježba: odabir strategije iz pozicije kreditora

12:15 - 13:15    Stanka za ručak

13:15 - 14:45    Proces i plan restrukturiranja; Strateško restrukturiranje
•    Stakeholderi u procesu restrukturiranja i njihovi interesi
•    Koraci u procesu restrukturiranja
•    Strategije, alati i koncepti strateškog restrukturiranja
Praktična vježba: strateško restrukturiranje kompanije

14:45 - 15:00    Stanka za kavu

15:00 - 16:30    Operativno restrukturiranje; Financijsko restrukturiranje
•    Strategije, alati i koncepti operativnog restrukturiranja
•    Strategije, alati i koncepti financijskog restrukturiranja
•    Sadržaj plana restrukturiranja
Praktična vježba: financijsko restrukturiranje kompanije

 
Mario Kurtović
 

Mario Kurtović, dipl. oec., zaposlen je kao Kreditni analitičar – Specijalist u Direkciji kreditnih analiza u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (HBOR). Tijekom rada u razvojnom bankarstvu analizirao je brojne domaće i inozemne projekte i kompanije iz različitih sektora, s primarnim fokusom na prerađivačku industriju, usluge i trgovinu. Uža specijalnost su mu procjena kreditnog rizika, modeli za izračun kreditnog rejtinga te sektorske analize. Prethodno radno iskustvo stekao je na pozicijama analitičara u Europskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD), višeg analitičara za poslovno planiranje u Coca-Coli HBC Hrvatska te konzultanta u Roland Berger Strategy Consultants. Završio je Ekonomski fakultet u Splitu te se kontinuirano usavršava u zemlji i inozemstvu. Dodatno je stekao titulu ovlaštenog računovodstvenog forenzičara te certificiranog kreditnog eksperta od strane Moody's Analytics.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije