Datum i mjesto održavanja:
Utorak, 17.10.2017.
Zagreb
Rok za prijavu:
Petak, 13.10.2017.
 
[IT PROGRAM] IT ALATI za kontroling i financije

Sveobuhvatan program na kojem ćete naučiti koristiti najvažnije IT alate.

Vrijeme i mjesto održavanja:
17.10.2017. - 29.11.2017., The Westin Zagreb

NAPOMENA:

ZA JEDNU KOTIZACIJU MOGUĆE JE POHAĐANJE VIŠE POLAZNIKA IZ ISTOG PODUZEĆA (na različite module). 
UKOLIKO NISTE ZAINTERESIRANI ZA SVE EDUKACIJE KOJE SE NALAZE U SKLOPU "IT ALATA ZA KONTROLING I FINANCIJE" MOŽETE SE PRIJAVITI NA SVAKU EDUKACIJU POSEBNO!
Više detalja u nastavku ili na info@poslovnaucinkovitost.eu

Opis:
Poznavanjem i korištenjem suvremenih i u pravilu lako dostupnih informatičkih alata moguće je u značajnoj mjeri povećati učinkovitost u svakodnevnom radu. 

Najčešće korišteni IT alati korišteni u radu kontrolera, financijaša i poslovnih analitičara su:

 • Excel
 • VBA
 • Power Point
 • BI alati
 • MS Project
 • Access
 • Power Pivot

Nizom specijalističkih radionica na primjerima iz poslovne prakse obrađuju se navedene teme na praktičan i zanimljiv način.

Održavanje radionica maksimalno je prilagođeno polaznicima:

 • održavaju se u poslijepodnevnim satima – u navedenim terminima od 17:30 – 20:30 sati, osim radionica Excel i Power Point koje su cjelodnevne i održavaju se od 9:00 do 16:30 sati
 • za jednu kotizaciju moguće je pohađanje više polaznika iz istog poduzeća (na različite module).

Ciljevi:
Kroz primjere iz poslovne prakse, upoznati se i naučiti koristiti IT alate koji osiguravaju učinkovitije obavljanje poslovnih aktivnosti u svakodnevnom radu. Edukacija pruža uvid u zaokružen skup alata koji su dostupni u gotovo svim poduzećima. Neki od njih su zapravo dijelovi MS Excela no nisu u najširoj upotrebi (Power Pivot, VBA).
Cilj je upoznati i naučiti polaznike mogućnostima različitih dodataka MS Excelu kako bi bili u mogućnosti izabrati pravi alat za različite svakodnevne zadatke s kojima se susreću. Uz Excel, kao najčešće korišteni alat, edukacija će biti zaokružena i najvažnijim funkcionalnostima ostalih MS Office aplikacija (Power Pointa, MS Projecta i MS Access-a). 
Polaznici će se upoznati i pravilnim pristupom IT projektima i svojom ulogom u njima. Dakle, ova edukacija ima za cilj i postaviti temelje razumijevanja pristupa IT projektima i načina komunikacije s osobama uključenim u razvoj BI alata i ostalih za kontroling važnih segmenata IT infrastrukture. 

Ciljna skupina:
Ovaj edukacijski program namijenjen je stručnjacima u kontrolingu, financijama, računovodstvu, internoj reviziji, poslovnoj analizi, kao i svima drugima koji žele usavršiti korištenje IT alata te tako unaprijediti način obavljanja svojih svakodnevnih aktivnosti.

Metode rada i preduvjeti:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz izlaganje i demonstraciju, praktične vježbe na računalu, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom uz razmjenu znanja i iskustava.
U kotizaciju edukacije uključeni su tiskani materijali i modeli praktičnih vježbi, certifikat Poslovne učinkovitosti o pohađanju stručnog usavršavanja, ručak i osvježenja tijekom pauze.
Za sudjelovanje u radionici potrebno je prijenosno računalo s instaliranim MS Excelom (po mogućnosti 2010. ili novija verzija).

SADRŽAJ I RASPORED RADIONICA

1. DAN: PRIMJENA EXCEL-A U KONTROLINGU

Utorak, 17.10.2017., Zagreb
Predavač:
mr. sc. Dušan Banović

09:00 - 10:30    Savjeti i trikovi

 • Praktični savjeti i trikovi za efikasno korištenje Excel®-a
 • Pravila za formatiranje brojeva
 • Manipulacija tekstom u Excel®-u
 • Rješavanje praktičnih problema poput cirkularne reference i pogreški u formulama

10:30 - 10:45    Stanka za kavu

10:45 - 12:15    Tablice i grafovi

 • Provjera valjanosti podataka
 • Uvoz i zaštita podataka
 • Uvjetno oblikovanje ćelija
 • Izrada naprednih grafova

12:15 - 13:15    Stanka za ručak

13:15 - 14:45    Rad s podacima

 • Izgled i format tablica
 • Upravljanje podacima u tablicama (sortiranje, filtriranje, itd.)
 • Funkcije baze podataka (database formule)
 • Osnovno korištenje Pivot tablica

14:45 - 15:00    Stanka za kavu

15:00 - 16:30    Napredne funkcije

 • Složene i uvjetne formule
 • Osnovno financijsko modeliranje
 • Upotreba „što-ako“ analiza
 • Upotreba vremenskih dimenzija

2. I 3. DAN: VBA ZA KONTROLERE

Četvrtak i petak, 26. - 27.10.2017., Zagreb (17:30 – 20:30h)
Predavač:
mr. sc. Krešimir Futivić

Osnovni koncepti programiranja u VBA

 • Uvod u VBA
 • Osnovni koncepti programiranja, objektni model
 • If then, loop, strukture u programima
 • VB editor, security i VB u Excel®-u
 • PRAKTIČNA VJEŽBA: Rješavanje zadataka u pseudo kodu

MAKROI i VBA, osnovne strukture u VBA

 • Snimanje makroa i njihovo editiranje
 • Promjene snimljenih makroa, korekcije u kodu
 • Osnovni elementi programa i njihova implementacija u VBA
 • Struktura subrutina, funkcija, If...Then...Else
 • For...Next i While...Wend petlje
 • Najvažniji objekti i “properties” tih objekata
 • PRAKTIČNA VJEŽBA: Praktične vježbe vezane uz osnovne strukture VBA koda, editiranje snimljenih makroa

Napredno korištenje VBA

 • Debugiranje program
 • Ostale strukture važne za VBA aplikacije
 • Forme i objekti na worksheetu
 • Izrada aplikacija u Excel®-u
 • PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada aplikacija, dodavanje interaktivnih objekata na worksheet

Izrada menadžerskog izvještaja u Excel®-u upotrebom VBA

 • Konekcije na baze podataka
 • SQL upiti, struktura upita, primjeri
 • Postavljanje zahtjeva za pripremu podataka (dobavljačima softvera ili informatici)
 • Izrada izvještaja upotrebom mapirajućih tablica
 • PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada menadžerskog P&L-a upotrebom VBA nad podacima dohvaćenim iz baze podataka

4. DAN: POWER POINT ZA KONTROLERE

Utorak, 31.10.2017., Zagreb
Predavač:
Luka Krejči, MBA

09:00 – 09:30 Uvod

 • Ciljevi
 • Agenda
 • Način rada

09:30 – 10:00  Uvodna vježba – evaluacija trenutnog znanja PowerPoint-a
10:00 – 10:15  Priprema prezentacije

 • Priprema radne površine
 • Predlošci

10:15 – 10:45  Rad sa tekstom

 • Oblikovanje i prilagodba teksta

10:45 – 11:00  Pauza za kavu
11:00 – 11:45  Rad s oblicima

 • Crtanje jednostavnih oblika
 • Oblikovanje i prilagodba oblika
 • Manipulacija veličinom, smještajem i poretkom oblika
 • Crtanje i oblikovanje složenih oblika
 • Praktična vježba: rad s oblicima

12:15 – 13:15  Pauza za ručak

13:15 – 13:45  Rad s fotografijama

 • Umetanje fotografija
 • Prilagodba i oblikovanje fotografija

13:45 – 14:00  Rad s multimedijom

 • Umetanje i prilagodba videa
 • Umetanje i prilagodba zvuka
 • Praktična vježba: rad s fotografijom i multimedijom

14:30 – 14:45  Pauza za kavu

14:45 – 15:00  Rad s tranzicijama slajdova
15:00 – 15:15  Rad s animacijama

15:15 – 15:30  Interaktivne opcije

 • Hiperveze
 • Akcije
 • Praktična vježba: rad s animacijama i interaktivnim opcijama

15:45 – 16:15  Pohrana i dijeljenje

 • Opcije pohrane
 • Opcije ispisa
 • Opcije dijeljenja i suradnje

5 I 6. DAN: PRIMJENA POSLOVNE INTELIGENCIJE U KONTROLINGU

Utorak i srijeda, 14. - 15.11.2017., Zagreb (17:30 – 20:30h)
Predavač:
mr. sc. Krešimir Futivić

Open Source

 • Open source koncept
 • BI i open source
 • Ponuda open source alata
 • Prednosti korištenja open source-a 
 • Open source i BI projekt, pristup izračunu TCO BI projekta

Izvještavanje i analiza podataka upotrebom TABLEAU platforme

 • Pristup i modeliranje izvještavanja u Tableau platformi
 • Tableau platforma i uvoz podataka u sustav
 • Ad-hoc reporting i analiza podataka
 • Praktična vježba: Izrada menadžerskog izvještaja

PowerPivot - veze među tablicama i modeliranje podataka

 • PowerPivot – uvod 
 • Modeliranje podataka
 • ER model
 • PowerPivot i modeli podataka

PowerPivot - vježbe, primjeri iz prakse

 • Povezivanje dvije tablice
 • Povezivanje na baze podataka i uvoz podataka u PowerPivot
 • Osnove DAX formula – posebne formule koje su nadgradnja na Excel formule
 • PowerPivot i izvještavanje – izrada tipičnih izvještaja
 • Povezivanje tablica u PowerPivotu; Izgradnja modela za izvještavanje; Izrada PowerPivot tabela (praktične vježbe)

7. I 8. DAN: ACCESS I MS PROJECT ZA KONTROLING I FINANCIJE

Utorak i srijeda, 28. - 29.11.2017., Zagreb (17:30 – 20:30h)
Predavač:
mr. sc. Krešimir Futivić

Uvod u Access i baze podataka

 • Osnovni koncepti baza podataka
 • Relacijski modeli – kako se podaci u bazama zapisuju
 • Primjeri baza podataka i modela
 • Osnovne funkcionalnosti Access-a (izrada baze, pregled izbornika, ...)
 • Primjeri izrade jednostavnih relacijskih modela (praktične vježbe)

 SQL jezik - dohvat podataka iz baze

 • SELECT naredba
 • Filtriranje podataka (WHERE uvjet)
 • Povezivanje tablica relacijama
 • Kompleksni upiti s više tablica
 • Funkcije nad podacima
 • Priprema podataka za izvještavanje; Povezivanje Excel-a i baza podataka (primjer Access – Excel); Izvještavanje iz baza podataka (praktične vježbe)

Osnove upravljanja projektima i kako napraviti uspješan opseg

 • Kako odrediti kojim putem krenuti?
 • Kako se određuje opseg?
 • Kako se unosi opseg u MS PROJECT?
 • Na što treba paziti?

Dodavanje resursa i troškova na projekt i analiza praćenja

 • Tipovi resursa u MS PROJECT-u
 • Kako odabrati pravi resurs?
 • Kako pratiti zauzeće resursa?
 • Kako se računaju troškovi projekta?
 • Kako se sprema projektni plan?
 • Kako se prati napredak projekta i odstupanje od planiranog?
 
Dušan Banović
 

mr. sc. Dušan Banović voditelj je Operativne jedinice za upravljanje imovinom fonda u društvu za upravljanje investicijskim fondovima rizičnog kapitala Prosperus-invest. Posjeduje opsežno znanje iz područja financija, računovodstva, kontrolinga i interne revizije koje je stekao na rukovodećim položajima regionalnih tvrtki poput Gorenja, Droge Kolinske i M SAN Grupe. Njegova međunarodna karijera obogaćena je i višegodišnjim radom u neprofitnoj organizaciji International Medical Corps u sjedištu u Los Angelesu i na projektima u zemljama Istočne Afrike. Poslijediplomski studij iz poslovne administracije završio je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani, a dodatno specijalističko obrazovanje na Kennedy School of Government, Sveučilišta Harvard, SAD. Član je Udruge ovlaštenih financijskih analitičara (CFA Institute) i Udruge certificiranih ovlaštenih računovođa (ACCA).

Krešimir Futivić
 

mr. sc. Krešimir Futivić završio je FER 1997. smjer računarstvo. Nakon toga na FER-u upisuje specijalistički studij „Diploma study in management“. 1998. se zapošljava u Farmacija d.d. i radi na razvoju internih aplikacija. Od 2000. radi u IN2 d.o.o gdje se od početka bavi skladištima podataka i poslovnim područjem BI-a. 2012. završava specijalistički studij “Menadžment poslovnih sustava”. 
Od godine 2012. radi u tvrtci NEOS specijaliziranoj za izradu složenih BI/DW sustava.  Već 17 godina radi na poslovima implementacije BI sustava i sustava za planiranje u brojnim hrvatskim poduzećima (TDR, Generali, PBZ American Express i dr.), ali i izvan Hrvatske (IsBank - najveća turska banka, Makedonski Telecom i dr.). Sudjeluje na brojnim velikim projektima u ulogama BI konzultanta, arhitekta BI sustava i voditelja projekata. Područje glavnog poslovnog interesa su mu financijsko planiranje i izvještavanje.

Luka Krejči
 

Luka Krejči, MBA, je kroz karijeru u području strategije i strateškog savjetovanja stekao veliko iskustvo u području izrade poslovnih prezentacija te prezentiranja istih raznim ciljanim skupinama. Navedeno radno iskustvo stekao je u konzultantskoj kući T&MC (Cap Gemini), te kasnije kao Voditelj strategije Vipnet-a. Danas vodi poduzeće Prezentacija koja se bavi edukacijom i savjetovanjem vezano za izradu poslovnih prezentacija, te samom izradom i osvježavanjem  prezentacija za klijente. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a 2011. godine završio je Executive MBA program na Cotrugli Business School.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije