Datum i mjesto održavanja:
Četvrtak, 17.05.2018.
Zagreb
Rok za prijavu:
Utorak, 15.05.2018.
 
Primjena statistike u kontrolingu

Opis:
Statistika se kao znanstvena disciplina bavi organiziranim prikupljanjem, odabirom, grupiranjem, prezentiranjem te analiziranjem i interpretiranjem rezultata provedene analize. Kako bi statistika ispunila postavljene ciljeve, koriste se posebne metode i tehnike.

Ciljevi:
Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike kroz primjere i rad na praktičnim vježbama sa statističkim obilježjima i njihovom organizacijom, mjerama centralne tendencije, mjerama disperzije, izradom regresijskog modela u Excel®-u i analizom trenda. Nakon završene edukacije polaznici će znati primijeniti i izračunati mjere centralne tendencije (aritmetička, harmonijska i geometrijska sredina, mod i medijan, kvantili), mjere disperzije (raspon varijacije, interkvartil i koeficijent kvartilne devijacije, srednje apsolutno odstupanje, varijanca, standardna devijacija i koeficijent varijacije, standardizirana varijabla). Polaznici će kroz praktičnu vježbu naučiti izraditi regresijski model u Excel®-u i analizirati linearni trend te ocijeniti reprezentativnost trenda. Na temelju dobivenih rezultata bit će u stanju donijeti poslovne odluke korisne za njihovo poslovanje.

Kome je namijenjena:
Specijalistima u kontrolingu, financijama, računovodstvu i internoj reviziji te menadžerima svih razina upravljanja i svih veličina organizacija.

SADRŽAJ I RASPORED

08:30 - 09:00    Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30    Statistička obilježja i njihova organizacija

 • Statistička obilježja
 • Organizacija statističkih obilježja
 • Formiranje numeričkih nizova

Praktična vježba: Statistička obilježja i njihova organizacija

10:30 - 10:45    Stanka za kavu
10:45 - 12:15    Mjere centralne tendencije

 • Aritmetička sredina
 • Harmonijska sredina
 • Geometrijska sredina
 • Mod i medijan
 • Kvantili

Praktična vježba: Mjere centralne tendencije

12:15 - 13:15    Stanka za ručak
13:15 - 14:45    Mjere disperzije

 • Raspon varijacije
 • Interkvartil i koeficijent kvartilne devijacije
 • Srednje apsolutno odstupanje
 • Varijanca, standardna devijacija i koeficijent varijacije
 • Standardizirana varijabla

Praktična vježba: Mjere disperzije

14:45 - 15:00    Stanka za kavu
15:00 - 16:30    Izrada regresijskog modela u Excel®-u i analiza trenda

 • Jednostavna linearna regresija
 • Ocjena reprezentativnosti regresije
 • Koeficijent linearne korelacije
 • Korelacija ranga
 • Linearni trend
 • Ocjena reprezentativnosti trenda

Praktična vježba: Izrada regresijskog modela u Excel®-u i analiza trenda

Ova specijalistička radionica je dio specijalističkog kontroling programa Kontroling akademija Poslovna učinkovitost, certificiranog od strane International Group of Controlling.

International Group of Controlling
 

 

PREDAVAČI:

Mladen Meter
 

Dr. sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje. Posjeduje višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali, Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 2006. završio je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller-Institut-u u Beču te položio ispit za diplomiranog financijskog kontrolera, a 2012. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i na Horváth Akademie u Njemačkoj. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i informacijske sustave te certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG INVEST-a za područja: poslovnog planiranja, financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB akreditiranoj poslovnoj školi, a među ostalima predaje i u Njemačkoj na ESB Business School u Reutlingenu. Također vrlo često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

 
 
PRIJAVNICA
1.390,00 kn+ PDV
 
 
POPUSTI
 • 5%
  za članove Kluba kontrolera i naše dosadašnje polaznike
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije