Datum i mjesto održavanja:
Utorak, 10.07.2018.  -  Srijeda, 11.07.2018.
Zagreb
Rok za prijavu:
Petak, 06.07.2018.
 
Prikaz rezultata analize i vizualizacija podataka

Ova radionica je 4. modul programa Certified Data Scientist

Opis i ciljevi modula:

Cilj ove radionice je osposobljavanje polaznika za vizualnu reprezentaciju podataka te vizualno istraživanje podataka. Vježbe se rade na Microsoftovoj platformi koja je dio MS Excela te kao takva ima značajnu bazu potencijalnih korisnika i na Tableau-u alatu koji se smatra vodećim alatom u vizualizaciji podataka i vizualnom istraživanju nad podacima. Osim ovladavanja alatima u teorijskom dijelu biti će objašnjene osnove vizualne reprezentacije podataka i pravilnog odabira grafova adekvatnih za prijenos željene poruke auditoriju.

SADRŽAJ RADIONICE

1.    DAN: utorak, 10.07.2018.
Power Pivot i Power BI

08:30 - 09:00  Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30  Upoznavanje s osnovnim pojmovima

•    Uvoz podataka iz baze podataka

10:30 - 10:45  Stanka za kavu

10:45 - 12:15  Dodavanje kolona i formule nad tabelama

•    Power query alat - osnove dohvata

12:15 - 13:15  Stanka za ručak

13:15 - 14:45 Izrada tipičnih izvještaja

•    Osnove DAX formula

14:45 - 15:00 Stanka za kavu

15:00 - 16:30 Time series i time intelligence formule

•    Power BI – izrada dashboarda

PRAKTIČNE VJEŽBE:
Vježbe se rade u alatima Power BI i MS Excelu. Cilj vježbi je ovladati izradom izvještaja i kreiranja modela na Microsoft Power pivot platformi (skupu alata). Ovaj dio predstavlja dio uobičajenog tabelarnog izvještavanja koje upotrebom Excela kao sučelja za izvještavanje koje je sveprisutno u poduzećima a u spoju sa Power pivot mogućnostima odgovara na tipične probleme poput sporosti u kalkulaciji velikih Excel datoteka ali i drugim izazovima u izvještavanju nad velikim količinama podataka u Excelu.

2.    DAN: srijeda, 11.07.2018.
Tableau, vodeći alat za vizualizaciju podataka

09:00 - 10:30  Uvod i opis Tableau platforme (vrste alata itd.)
•    Povezivanje sa bazama podataka

10:30 - 10:45  Stanka za kavu

10:45 - 12:15  Izrada izvještaja, njihova parametrizacija
•    Izrada dashboarda

12:15 - 13:15  Stanka za ručak

13:15 - 14:45 Vizualno istraživanje u podacima

•    Pravila vizualne komunikacije

14:45 - 15:00 Stanka za kavu

15:00 - 16:30 Povezivanje Tableau i R Studia


PRAKTIČNE VJEŽBE:
Vježbe se rade u alatu Tableau Public, besplatnoj verziji Tableau alata. Niz vježbi ima za cilj upoznati polaznike sa Tableau-om vodećim alatom za vizualizaciju podataka. Polaznici će samostalno izraditi niz grafova, izvještaja i dashboarda kao rezultat vježbi te se kroz rad upoznati s pojmom vizualnog istraživanja podataka. Tableau je kao alat namijenjen / zamišljen da korisnik „vidi podatke“ pa će fokus vježbi biti upravo u tom, vizualnom, konceptu. Tableau potiče kreativnost u izvještavanju i iskorak prema stvarnom razumijevanju podataka, u odnosu na uobičajeno tablično izvještavanje te će se vježbe fokusirati da polaznici razumiju kako kreativno pripremiti i prenijeti poruku proizašlu iz podataka.

 
Krešimir Futivić
 

mr. sc. Krešimir Futivić završio je FER 1997. smjer računarstvo. Nakon toga na FER-u upisuje specijalistički studij „Diploma study in management“. 1998. se zapošljava u Farmacija d.d. i radi na razvoju internih aplikacija. Od 2000. radi u IN2 d.o.o gdje se od početka bavi skladištima podataka i poslovnim područjem BI-a. 2012. završava specijalistički studij “Menadžment poslovnih sustava”. 
Od godine 2012. radi u tvrtci NEOS specijaliziranoj za izradu složenih BI/DW sustava.  Već 17 godina radi na poslovima implementacije BI sustava i sustava za planiranje u brojnim hrvatskim poduzećima (TDR, Generali, PBZ American Express i dr.), ali i izvan Hrvatske (IsBank - najveća turska banka, Makedonski Telecom i dr.). Sudjeluje na brojnim velikim projektima u ulogama BI konzultanta, arhitekta BI sustava i voditelja projekata. Područje glavnog poslovnog interesa su mu financijsko planiranje i izvještavanje.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije