Datum i mjesto održavanja:
Ponedjeljak, 26.11.2018.
Zagreb
Rok za prijavu:
Srijeda, 21.11.2018.
 

Opis:

Novi krug porezne reforme donosi niz promjena koje bi na snagu trebale stupiti 1. siječnja 2019. godine. Najveće promjene očekuju se u sustavu poreza na dodanu vrijednost, poreza na dohodak i poreza na dobit, a iste će imati efekt na gotovo sve poslovne subjekte koji posluju na području RH, te u velikom dijelu na fizičke osobe. Edukacija će dati pregled svih značajnih predloženih izmjena u poreznom sustavu s osvrtima na izmjene u Općem poreznom zakonu, Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza, Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, Zakonu o porezu na dobit, Zakonu o porezu na dohodak, Zakonu o doprinosima, Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom, te Zakonu o porezu na promet nekretnina.

Ciljevi:

Polaznici će biti upoznati s najznačajnijim promjenama u poreznom sustavu (izmjenama poreznih propisa) koje bi trebale biti u primjeni od početka sljedeće godine. Sažeto će biti izneseni razlozi za uvođenje pojedinih zakonskih izmjena uz navođenje konkretnih ciljeva koje zakonodavac ovime želi postići.

 

Sadržaj i raspored radionice

 

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Uvod

Osvrt na predložene izmjene:

 • Općeg poreznog zakona
 • Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza
 • Zakona o porezu na dodanu vrijednost
 • Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Pitanja i odgovori

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Osvrt na predložene izmjene

 • Zakona o porezu na dobit
 • Zakona o porezu na dohodak
 • Zakona o doprinosima
 • Zakona o porezu na promet nekretnina
 • Zaključci

Pitanja i odgovori

 
Ilija Braovac
 

mr. sc. Ilija Braovac magistar je znanosti iz područja fiskalnog sustava i fiskalne politike. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1999. godine, a magistrirao 2012. godine na Katedri za financijsko pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Većinu radnog iskustva stjecao u području primjene poreznog sustava (Porezna uprava, Financijski inspektorat i financijski direktor). Kao član brojnih stručnih timova, voditelj financija i porezni savjetnik stekao je široko praktično iskustvo, koje također prenosi i studentima Pravnog fakulteta u Zagrebu kao vanjski suradnik. Tijekom zadnjih šest godina, na osnovi odobrenja za rad Ministra financija, obavlja djelatnost poreznog savjetnika u javnom trgovačkom društvu Braovac porezno savjetništvo j.t.d. u Zagrebu. Uže područje interesa mu je porezni kontroling, porezno savjetovanje, transferne cijene i porezna revizija.

Marjan Filković
 

Marjan Filković, dipl. iur.  diplomirao je 2006. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku obranivši s odlikom diplomski rad: „Kreditni poslovi banaka u funkciji kreditno-monetarne politike“ iz predmeta Financijsko pravo i financijska znanost. Po završetku studija većinu radnog iskustva stjecao u Ministarstvu financija RH (2006.-2017.) od čega posljednjih desetak godina u Samostalnom sektoru za drugostupanjski upravni postupak na poslovima savjetnika, višeg savjetnika i voditelja odjela s fokusom na područje poreza na dohodak, doprinosa, PDV-a, poreza na dobit, ovrhu i porezni nadzor. Tijekom 2014.-2015. godine u časopisima „Poslovni savjetnik“ i „Računovodstvo i porezi u praksi“ povremeno objavljivao stručne članke. Kao vanjski suradnik Pravnog fakulteta u Zagrebu, u razdoblju 2013.-2017., vodio vježbe iz predmeta Porezno pravo u okviru stručnog Poreznog studija. S prof. dr. sc. Hrvojem Arbutinom i izv. prof. dr. sc.  Terezom Rogić Lugarić koautor knjige „Osnove poreznog prava“ objavljene u travnju 2017. u izdanju Narodnih novina. Od proljeća 2018., kao zaposlenik društva Braovac porezno savjetništvo d.o.o., nastavlja razvijati i primjenjivati stečena znanja iz  poreznog i financijskog prava te proširivati  dosadašnje iskustvo u radu s klijentima.

 
 
PRIJAVNICA
790,00 kn+ PDV
 
 
POPUSTI
 • 5%
  za članove Kluba kontrolera i naše dosadašnje polaznike
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije