Datum i mjesto održavanja:
Ponedjeljak, 23.10.2017.
Zagreb
Rok za prijavu:
Četvrtak, 19.10.2017.
 
[NOVA RADIONICA] Napredna kreditna analiza

Opis
Uslijed sve veće kompleksnosti i brzine razvoja financijskih tržišta te sve brže mijenjajućih trendova u mnogim industrijama, razumijevanje naprednih tehnika kreditne analize je za ulagače i kreditore postalo još važnije. Ova edukacija ima za cilj pružiti uvid u tehnike i metode kreditne analize poduzeća te pomoći ulagaču i/ili kreditoru dati odgovor na ključno pitanje u financijskom svijetu – može li poduzeće u potpunosti i na vrijeme podmirivati svoje obveze? Osim toga, kako na globalnoj razini, tako i u Hrvatskoj, ni najveće kompanije nisu ostale imune na kreativno računovodstvo. Ova edukacija također daje uvid kako iste prepoznati te koje su sve implikacije takvih praksi na financijske izvještaje i financijske pokazatelje poduzeća.

Ciljevi
Kroz ovu specijalističku edukaciju polaznici će:
•    savladati napredne tehnike kreditne analize
•    naučiti prepoznati zone visokog rizika u financijskim izvješćima
•    razumjeti implikacije kreativnog računovodstva na financijske izvještaje i financijske pokazatelje
•    usvojiti tehnike i metode analize novčanog toka i izrade financijskih projekcija
•    naučiti izraditi business risk profile, financial risk profile i credit risk profile poduzeća.

Kome je namijenjena
Vlasnicima kompanija, menadžmentu, konzultantima, financijskim analitičarima i risk managerima u financijskim institucijama te specijalistima u kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu.

U kotizaciju edukacije uključeni su materijali, certifikat Poslovne učinkovitosti o pohađanju stručnog usavršavanja, ručak i osvježenja tijekom pauze.


SADRŽAJ I RASPORED RADIONICE

08:30 - 09:00    Registracija i preuzimanje materijala

09:00 - 10:30    Business Risk Profile
•    Komponente kreditne analize
•    Rizik države i makroekonomski rizici
•    Rizik industrije
•    Analiza kompetitivnog položaja
Praktična vježba: Izrada business risk profila poduzeća

10:30 - 10:45    Stanka za kavu

10:45 - 12:15    Kreativno računovodstvo – implikacije na financijske izvještaje i pokazatelje
•    Alati i tehnike financijske analize
•    Koraci u izradi financijske analize
•    Najčešće manipulacije u financijskim izvješćima
•    Implikacije kreativnog računovodstva na financijska izvješća i pokazatelje
Praktična vježba: Prepoznavanje zona visokog rizika u financijskim izvješćima

12:15 - 13:15    Stanka za ručak

13:15 - 14:45    Financial Risk Profile
•    Zamke korištenja EBITDA-e kao pokazatelja otplatnog potencijala
•    Analiza cash flowa
•    Financijski pokazatelji reloaded
•    Financijske projekcije – 7 cash drivers
Praktična vježba: Izrada financial risk profila poduzeća

14:45 - 15:00    Stanka za kavu

15:00 - 16:30    Credit Risk Profile
•    Management risk
•    Financijski i nefinancijski covenants
•    Osvrt na kreditnu analizu kod projektnog financiranja
•    Zlatna pravila kreditne analize
Praktična vježba: Postavljanje financijskih covenanta i izrada credit risk profila poduzeća

 
Mario Kurtović
 

Mario Kurtović, dipl. oec., zaposlen je kao Kreditni analitičar – Specijalist u Direkciji kreditnih analiza u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (HBOR). Tijekom rada u razvojnom bankarstvu analizirao je brojne domaće i inozemne projekte i kompanije iz različitih sektora, s primarnim fokusom na prerađivačku industriju, usluge i trgovinu. Uža specijalnost su mu procjena kreditnog rizika, modeli za izračun kreditnog rejtinga te sektorske analize. Prethodno radno iskustvo stekao je na pozicijama analitičara u Europskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD), višeg analitičara za poslovno planiranje u Coca-Coli HBC Hrvatska te konzultanta u Roland Berger Strategy Consultants. Završio je Ekonomski fakultet u Splitu te se kontinuirano usavršava u zemlji i inozemstvu. Dodatno je stekao titulu ovlaštenog računovodstvenog forenzičara te certificiranog kreditnog eksperta od strane Moody's Analytics.

 
 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije