Datum i mjesto održavanja:
Petak, 27.04.2018.
Zagreb
Rok za prijavu:
Srijeda, 25.04.2018.
 
Motivacija suradnika

Opis:

Iskustvo pokazuje da su poduzeća u kojima se posebna briga posvećuje kadrovima uspješnija od drugih. Isto tako, kao najčešći razlog otkaza zaposlenici navode neslaganje s voditeljima i loše međuljudske odnose. Zadovoljan i motiviran radnik je najproduktivniji. Postoje brojne teorije motivacije, no niti jedna od njih nije univerzalno primjenjiva na sve zaposlenike, sve firme i sve situacije. Svaki čovjek je različit i zato ne možemo svim suradnicima pristupiti na isti način.

Ciljevi:

Ova specijalistička radionica pružit će polaznicima priliku da analiziraju svoj pristup suradnicima i da prepoznaju segmente u kojima bi mogli ostvariti napredak. Polaznici će se kroz diskusiju, razmjenu iskustava, vježbe i studije slučajeva upoznati osnovne motivacijske alate i njihovu primjenu u praksi.

Metode rada:

Polaznici će sadržaje i vještine motivacije suradnika usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe igranja uloga u mnogim situacijama, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:

Vlasnicima poduzeća i menadžerima svih razina, voditeljima projektnih timova te suradnicima koji će u dogledno vrijeme preuzeti rukovoditeljsku funkciju.

 

SADRŽAJ I RASPORED:

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Uvod u motivacijske teorije

 • Hijerarhija potreba po Maslowu
 • Herzbergova teorija motivacije
 • Sustav vrijednosti
 • Ciljevi kao motivacijski faktor

PRAKTIČNA VJEŽBA: Pronalaženje vlastitog sustava vrijednosti za područje posla

10:30 - 10:45 Pauza
10:45 - 12:15 Pohvala i kritika u službi motivacije – mrkva ili štap?

 • Kako, kada i pred kime kritizirati?
 • Važnost pohvale
 • Jasnoća komunikacije
 • Povratna informacija

PRAKTIČNA VJEŽBA: Igra uloga za više poslovnih situacija

12:15 - 13:15 Ručak
13:15 - 14:45 Sustav nagrađivanja zaposlenika

 • Praćenje radne uspješnosti
 • Ključni pokazatelji učinka
 • Materijalna i nematerijalna kompenzacija
 • Ciljevi sustava nagrađivanja

PRAKTIČNA VJEŽBA: Određivanje ključnih pokazatelja

14:45 - 15:00 Pauza
15:00 - 16:30 Razgovori sa zaposlenicima kao motivacijski alat

 • Važnost kontinuirane komunikacije sa suradnicima
 • Na što paziti kod pripreme razgovora?
 • Faze razgovora
 • Rješavanje sukoba

PRAKTIČNA VJEŽBA: Igra uloga

 
Boris Balent
 

Boris Balent, mag. psih., diplomirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a trenutno je na postdiplomskom doktorskom studiju na Kineziološkom fakultetu. Niz godina radio je kao konzultant na poslovima procjene i selekcije zaposlenika, edukacijama, coachingu i razvoju različitih HR sustava unutar raznih organizacija. Osmislio je i održao niz treninga iz područja upravljanja stresom, komunikacije, rješavanje konflikata, selekcijskih procesa i sl. Vodio je mnoge projekte u domeni ljudskih potencijala i sportske psihologije.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije