Datum i mjesto održavanja:
Petak, 08.03.2019.
Zagreb
Rok za prijavu:
Srijeda, 06.03.2019.
 
Kontroling proizvoda i usluga

► Opis:

Edukacija daje sažeti pregled aktivnosti koje kontroling treba obavljati u povezivanju pojedinačnih informacija o proizvodima i uslugama s cjelovitim poslovnim rezultatima poduzeća. Pri tome se prolaskom kroz četiri faze praktičnog primjera, standardna znanja koja se pojavljuju u računovodstvu, financijama i menadžmentu povezuju s pogledom na tehnološki proces izrade proizvoda ili pružanja usluga te njihovo računovodstveno praćenje. Edukacija povezuje interne i eksterne pokazatelje uspješnosti, užu i širu okolinu poduzeća. Pri tome će iskusniji polaznici proširiti znanja i raspraviti svoja iskustva i poglede, a manje iskusni polaznici definirati svoje ključne aktivnosti i osigurati kontinuiranu komunikaciju s kolegama “iz branše” i trenerom i nakon završetka edukacije.

► Ciljevi:

Ključni je cilj radionice postaviti logički okvir promišljanja učinkovitog upravljanja proizvodnim ili uslužnim poduzećem. Polaznici će kao rezultat sudjelovanja na radionici razumjeti i biti u stanju definirati osnovni model troškovnog praćenja procesa proizvodnje ili pružanja usluga u svom poduzeću. Cilj je na konkretnom primjeru pojasniti višedimenzionalnost u planiranju poslovanja u proizvodnom ili uslužnom poduzeću i izvještavanje o troškovima pojedinačnih proizvoda ili uslužnih linija. Edukacija također ima za cilj povezati kalkulacije cijene koštanja pojedinačnih proizvoda ili usluga s propisanim financijskim izvještajima poduzeća. Proizvodni i uslužni program poduzeća i njegov tržišni položaj smještaju se u užu i širu okolinu poduzeća.

► Metode rada:

Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

► Kome je namijenjena:

Vlasnicima i menadžmentu poduzeća te specijalistima u menadžmentu proizvodnje, kreiranju uslužnih programa, projektiranju investicija, kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu.

SADRŽAJ I RASPORED

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Posebne značajke kontrolinga u proizvodnom i uslužnom poduzeću

 • Proces kontrolinga u proizvodnom vs. uslužnom poduzeću
 • Oslonac na financijsko i upravljačko računovodstvo
 • Ostali izvori informacija
 • Planiranje i utrošci proizvodnih resursa
 • Rolling forecast, ideja i tehnika

PRAKTIČNA VJEŽBA: Definiranje početnih pokazatelja proizvodnog poduzeća

10:30 - 10:45 Pauza za kavu
10:45 - 12:15 Raščlanjivanje troškova u proizvodnji i procesu kreiranja usluga

 • Proces proizvodnje - mjesta i nositelji troškova
 • Proces pružanja usluga - mjesta i nositelji troškova
 • Direktni i indirektni troškovi
 • Iskoristivost kapaciteta - fiksni i varijabilni troškovi
 • Troškovi razdoblja i proizvoda
 • Izrada kalkulacija

PRAKTIČNA VJEŽBA: Analiza učinaka koji su nastali donošenjem naših poslovnih odluka

12:15 - 13:15 Pauza za ručak
13:15 - 14:45 Analiza eksternih i internih činitelja uspješnosti

 • Troškovni i profitni centri - mapiranje internih odnosa u poduzeću
 • Pokazatelji uspješnosti
 • Unutarnji i vanjski prsten
 • SWOT i PESTLE analiza

PRAKTIČNA VJEŽBA: Rezultati simulacije i prijedlozi novih mjera

10:30 - 10:45 Pauza za kavu
15:00 - 16:30 Planiranje i optimalizacija asortimana proizvoda i usluga

 • Optimizacija asortimana – plan prodaje
 • Ograničenja u planiranju rezultata
 • Prijedlog rješenja i korektivne akcije
 • Temeljni cilj je dobit, ali i održivi razvoj

PRAKTIČNA VJEŽBA: Zaključna analiza i ocjena pomaka u financijskim pokazateljima kroz prethodna tri koraka
 

Ova specijalistička radionica je dio specijalističkog kontroling programa Kontroling akademija Poslovna učinkovitost, certificiranog od strane International Group of Controlling.

International Group of Controlling
 

 
Branko Grubić
 

Branko Grubić, dipl. oec., diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Ima dugogodišnje profesionalno iskustvo vezano uz poslove plana, analize i kontrolinga. Većinu radnog iskustva stekao je u Petrokemiji d.d. Kutina radeći kao Analitičar planer, Glavni analitičar i Rukovoditelj strateškog kontrolinga. Od 2013. godine obavlja poslove Direktora kontrolinga. U vlastitom poduzeću vodio je ili bio član stručnih timova na različitim složenim poslovnim projektima, dubinskim analizama i programima restrukturiranja, a vodio je i brojne radionice osposobljavanja na temu kontrolinga proizvoda i usluga te analize uže i šire poslovne okoline poduzeća.

 
 
PRIJAVNICA
1.390,00 kn+ PDV
 
 
POPUSTI
 • 5%
  za članove Kluba kontrolera i naše dosadašnje polaznike
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije