Datum i mjesto održavanja:
Petak, 23.03.2018.
Zagreb
Rok za prijavu:
Srijeda, 21.03.2018.
 

Opis:

U sklopu ove radionice sudionici će se upoznati sa strateškim upravljanjem prodajnim cijenama kao znanstvenom i stručnom disciplinom koja kroz sustav kompetencija, istraživačke i analitičke metode, provjerene taktičke pristupe i strategije te alate i softverska rješenja doprinosi i pruža podršku u svakodnevnom poslovanju svim funkcijama poduzeća uključenim u procese kreiranja asortimana ponude,  definiranja prodajnih cijena, upravljanje popustima, marketinškog komuniciranja i prodaje proizvoda i usluga.

Ciljevi:

Cilj ove radionice je sudionike na jasan i pristupačan način upoznati sa raspoloživim metodologijama, alatima i znanjima koje će moći na jednostavan način koristiti u sklopu svojim funkcija u svakodnevnom radu.

Sudionici će u sklopu ove edukacije:

 • steći osnovne kompetencije koje će im omogućiti da izbjegnu najčešće pogreške kod upravljanja cijenama koje dovode do:
  gubitka tržišnog udjela,
  smanjenja volumena prodaje i profitabilnosti,
  narušavanja vrijednosti brand-a ili
  nestabilnosti tržišta
 • upoznati se s raspoloživim istraživačkim tehnikama, matematičkim metodama i upravljačkim alatima te na koji način ih efikasno koristiti
 • naučiti kako im strateško upravljanje prodajnim cijenama može pomoči u:
  prodajnim aktivnostima (posebno u segmentu pregovaranja s kupcima o cijeni),
  nadmetanju s konkurencijom,
  izgradnji marketinške strategije i percipirane vrijednosti njihovih proizvoda
 • upoznati uspješne primjere praktične primjene strateškog upravljanja prodajnim cijenama u poslovanju

Kome je namijenjena:

Edukacija je namijenjena prvenstveno stručnjacima iz područja marketinga i prodaje (Brand Manager-i, Product Manager-i, direktori i voditelji marketinga i prodaje) te višem menadžmentu poduzeća i poduzetnicima koji žele istražiti nove mogućnosti u smjeru optimizacije profitabilnosti poslovanja.

Metode rada:

Edukacija je bazirana na teorijskom predavanju praćenim praktičnim primjerima i matematičkim kalkulacijama.

SADRŽAJ I RASPORED:

08:30 - 09:00    Registracija i preuzimanje materijala

09:00 - 10:30    Glavni izazovi i najčešće pogreške kod upravljanja cijenama

 • Konstantan pritisak tržišta usmjeren smanjenju cijena „Comoditization of offer“ & „Discounting Trap“ fenomeni
 • Problematika „cjenovnog rata“ („Prisoner Dillema“ & „Nash Equilibrium“)
 • Vrijednost brand-a i očekivanja kupaca u pogledu cijene
 • Izazovi poslovanja u okviru jedinstvenog EU tržištu

10:30 - 10:45    Stanka za kavu

10:45 - 12:15   Kako učinkovito koristiti prodajne cijene za ostvarivanje prodajnih, marketinških i financijskih ciljeva? - teorijski dio

 • Razumjeti potrebe kupaca i prilagoditi ponudu očekivanjima
 • Definirati pravilnu cjenovnu strategiju
 • Povećati pregovarački potencijal prodaje
 • Preuzeti kontrolu nad vlastitim cijenama (kako reagirati na poteze konkurencije?)

12:15 - 13:15    Stanka za ručak

13:15 - 14:45    Kako učinkovito koristiti prodajne cijene za ostvarivanje prodajnih, marketinških i financijskih ciljeva? - numerički i praktični primjeri

 •  „Best practices“ iz područja analize cijena
 • Kvantitativne metode u upravljanju popustima i optimizaciji cijene
 • Praktični alati

PRAKTIČNA VJEŽBA: Kvantitativne metode u upravljanju popustima – praktična primjena

14:45 - 15:00    Stanka za kavu

15:00 - 16:30    Kako razviti funkciju upravljanja cijenama unutar poduzeća?

 • Sustav kompetencija
 • Dostupni alati i aplikacije
 • Mjesto funkcije upravljanja cijenama u organizacijskoj strukturi poduzeća
 
Dario Blažeković
 

Dario Blažeković, mag. oec., po završenom sveučilišnom diplomskom studiju poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, proveo je desetak godina u korporativnim sustavima nekih od vodećih globalnih kompanija u svojim industrijama (Schneider Electric, Nestle, KONE Corporation), od čega 7 godina na menadžerskim lokalnim, regionalnim pa i globalnim funkcijama ponajviše u korporativnim financijama i globalnom marketingu. Neke od funkcija koje je obnašao su: regionalni voditelj kontrolinga, regionalni voditelj upravljanja cijenama, financijski direktor i član uprave za financije te globalni voditelj upravljanja prodajnim cijenama i usklađenosti prodajnih kanala. Svoje formalno obrazovanje dopunio je stručnim edukacijama iz područja kontrolinga, marketinga, organizacije i managementa, menadžmenta promjene kao i rukovođenja ljudima. Znanja iz područja upravljanja prodajnim cijenama dodatno je razvijao kroz velike globalne projekte kojima je rukovodio (Pricing Control Tower i Channel Compliance Partner Audit Program) te profesionalno usavršavanje kroz Certified Pricing Professional Program. Dario Blažeković sudionik je i izlagač na međunarodnim stručnim konferencijama, autor stručnih i znanstvenih radova te član organizacija Professional Pricing Society i Mensa Croatia. U svome radu kao konzultant iz područja upravljanja cijenama i profitabilnošću poduzeća objedinjuje znanja i iskustva stečena iz različitih područja svog prijašnjeg djelovanja i obrazovanja u svrhu optimizacije profitabilnosti kompanija.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije