Datum i mjesto održavanja:
Ponedjeljak, 09.10.2017.
Westin Zagreb
Rok za prijavu:
Četvrtak, 05.10.2017.
 
Izrada, praksa te porezni nadzor dokumentacije o transfernim cijenama

Opis:

Jedno od aktualnijih pitanja kojim se intenzivnije bavi porezna uprava su transferne cijene.

Znate li da interne transakcije multinacionalnih društava često nisu tržišno uvjetovane već su u najvećoj mjeri predmetom jednostrane odluke vlasnika, internog dogovora ili interne optimizacije.

Ovaj seminar se temelji na praktičnim iskustvima. Naučit ćete što su to transferne cijene, koje su transakcije predmet analize transfernih cijena, kako pripremiti dokumentaciju o transfernim cijenama te kako pripremiti benchmark analizu za potrebe dokumentacije o transfernim cijenama. Naučit će te tko bi trebao voditi brigu o pripremi dokumentacije, od koga dobiti podatke za pripremu dokumentacije, kako pripremati opću dokumentaciju ili „master file“, kako pripremati posebnu dokumentaciju ili „country-specific file“? Također, naučit ćete kako se pripremiti za potencijalni porezni nadzor transfernih cijena.

Ciljevi:

Cilj seminara je kroz praktične primjere i teorijska pojašnjenja prikazati postupak izrade dokumentacije o transfernim cijenama. Nadalje, cilj je interaktivnim pristupom pojasniti kako se odredbe o transfernim cijenama primjenjuju u praksi, ukazati i na najnovije promjene u OECD smjernicama te pripremiti polaznike za eventualni porezni nadzor transfernih cijena.

Kome je namijenjena:

Seminar je namijenjen direktorima i upravi društva, voditeljima računovodstva, direktorima financija, voditeljima kontrolinga i svim ostalim osobama koje su uključene u financijska i porezna pitanja. Poseban je naglasak je na društvima koja su dio tuzemnih grupacija te društvima s inozemnim vlasništvom.

U kotizaciju edukacije uključeni su materijali, certifikat Poslovne učinkovitosti o pohađanju stručnog usavršavanja, ručak i osvježenja tijekom pauze.

SADRŽAJ I RASPORED

08:30 - 09:00    Registracija i preuzimanje materijala

09:00 - 10:30    Zakonska regulativa transfernih cijena

•    Zakonski okvir transfernih cijena u RH
•    OECD smjernice o transfernim cijenama / EU regulativa
•    Dokumentiranje transakcija - naglasak na uslugama
•    Porezni rizici i implikacije transfernih cijena

10:30 - 10:45    Stanka za kavu

10:45 - 12:15    Izrada dokumentacije o transfernim cijenama

•    Analiza industrije
•    Funkcionalna analiza – raspodjela funkcija i rizika u promatranoj transakciji
•    Odabir metoda transfernih cijena te primjena istih
•    Izrada ekonomske analize
•    Bench mark analiza (Amadeus baza podataka)

12:15 - 13:15    Stanka za ručak

13:15 - 14:45    Transferne cijene u praksi

•    Primjeri slučajevi po vrstama djelatnosti
•    Problematika transfernih cijena
•    Utjecaj poslovnih strategija na transferne cijene

14:45 - 15:00    Stanka za kavu

15:00 - 16:30    Nadzor transfernih cijena

•    Postupanje Porezne uprave  
•    Preispitivanje sadržaja dokumentacije o transfernim cijenama
•    Sudska praksa u Hrvatskoj i u EU

 
Ilija Braovac
 

mr. sc. Ilija Braovac magistar je znanosti iz područja fiskalnog sustava i fiskalne politike. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1999. godine, a magistrirao 2012. godine na Katedri za financijsko pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Većinu radnog iskustva stjecao u području primjene poreznog sustava (Porezna uprava, Financijski inspektorat i financijski direktor). Kao član brojnih stručnih timova, voditelj financija i porezni savjetnik stekao je široko praktično iskustvo, koje također prenosi i studentima Pravnog fakulteta u Zagrebu kao vanjski suradnik. Tijekom zadnjih šest godina, na osnovi odobrenja za rad Ministra financija, obavlja djelatnost poreznog savjetnika u javnom trgovačkom društvu Braovac porezno savjetništvo j.t.d. u Zagrebu. Uže područje interesa mu je porezni kontroling, porezno savjetovanje, transferne cijene i porezna revizija.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije