Datum i mjesto održavanja:
Petak, 06.04.2018.
Zagreb
Rok za prijavu:
Srijeda, 04.04.2018.
 
Investicijski kontroling

Opis:
Bez obzira na to o kakvoj je vrsti investicije riječ, pravila planiranja uvijek su ista. Ključno je identificirati sve novčane tijekove investicije i procijeniti rizik istih. Stoga su često kvalitetna analiza i dobro planiranje jedina razlika između uspješnog i neuspješnog poduzeća. Investicijski kontroling bi trebao u svakom poduzeću biti spona između svih uključenih u investicijski proces koja će omogućiti uspješnu realizaciju projekta.

Ciljevi:
Cilj ove radionice je kroz više praktičnih primjera i kroz rad na praktičnim vježbama upoznati sudionike s identificiranjem i kvantificiranjem svih ključnih parametara za planiranje investicija, pronalaskom odgovarajuće metode za procjenu isplativosti ulaganja, simuliranjem i procjenom investicijskog rizika te odabirom odgovarajućeg modela financiranja.

U kotizaciju edukacije uključeni su materijali, certifikat Poslovne učinkovitosti o pohađanju stručnog usavršavanja, ručak i osvježenja tijekom pauze.

Kome je radionica namijenjena:

 • Vlasnicima i menadžmentu poduzeća
 • Djelatnicima zaduženim za planiranje i analizu
 • Voditeljima projekata koji imaju profitnu odgovornost
 • Analitičarima u financijskim institucijama koji sudjeluju u financiranju projekata
 • Specijalistima u kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu


SADRŽAJ I RASPORED

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Temeljni pojmovi

 • Osnovne pretpostavke u analizi investicija
 • Inkrementalni gotovinski tijekovi
 • Planiranje investicijskih tijekova

Praktična vježba: Identifikacija ključnih parametara investicije

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Procjena isplativosti

 • Pregled osnovnih metoda
 • Kriteriji za prihvaćanje
 • Prednosti i nedostaci

Praktična vježba: Izračun i evaluacija isplativosti investicije

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Analiza rizika

 • Klasifikacija investicijskih projekata
 • Međuovisnost projekata
 • Metode za procjenu rizika

Praktična vježba: Izračun novčanog ciklusa te operativne i financijske poluge

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Realne opcije i izvori financiranja

 • Metode evaluacije projekata s realnim opcijama
 • Kapitalno racionaliziranje
 • Izvori financiranja investicija

Praktična vježba: Optimiziranje investicija u uvjetima budžetskih ograničenja

Ova specijalistička radionica je dio specijalističkog kontroling programa Kontroling akademija Poslovna učinkovitost, certificiranog od strane International Group of Controlling.

 

International Group of Controlling

 
Dušan Banović
 

mr. sc. Dušan Banović voditelj je Operativne jedinice za upravljanje imovinom fonda u društvu za upravljanje investicijskim fondovima rizičnog kapitala Prosperus-invest. Posjeduje opsežno znanje iz područja financija, računovodstva, kontrolinga i interne revizije koje je stekao na rukovodećim položajima regionalnih tvrtki poput Gorenja, Droge Kolinske i M SAN Grupe. Njegova međunarodna karijera obogaćena je i višegodišnjim radom u neprofitnoj organizaciji International Medical Corps u sjedištu u Los Angelesu i na projektima u zemljama Istočne Afrike. Poslijediplomski studij iz poslovne administracije završio je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani, a dodatno specijalističko obrazovanje na Kennedy School of Government, Sveučilišta Harvard, SAD. Član je Udruge ovlaštenih financijskih analitičara (CFA Institute) i Udruge certificiranih ovlaštenih računovođa (ACCA).

 
 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije