Datum i mjesto održavanja:
Četvrtak, 22.03.2018.
Zagreb
Rok za prijavu:
Ponedjeljak, 19.03.2018.
 
Financijsko modeliranje za financijske procjene

Radionica se izvodi na Invest for Excel® - dodatku za Excel

Raspored radionice

Praktični Case Study

Polaznici edukacije aktivno sudjeluju na radionici, a trener ih vodi u izvođenju svih izračuna. Invest for Excel® softver se koristi za rješavanje praktičnih slučajeva.

 • Izrada investicijskog modela step-by-step
 • Fokus na kapitalne izdatke (CAPEX) i metode amortizacije
 • Modeliranje prihoda i troškova
 • Izvještaj o novčanom toku
 • Analiza bilance
 • Analiza radnog kapitala
 • Analiza profitabilnosti, pokazatelji učinkovitosti (NPV, IRR, MIRR, Payback, RONA, EVA)
 • Analiza osjetljivosti (Sensitivity Analysis)
 • Izračun točke pokrića (BEP – Break Even Point)
 • Tehnike usporedbe investicija
 • Konsolidacija investicija
 • Izračun kontribucijske marže – prikaz razlike prije i nakon investicije
 • Izrada investicijskog prijedloga

Detaljan opis

Cilj ove radionice je da steknete temeljna znanja o tome kako kreirati novčano temeljen model za investicijski prijedlog odnosno investicijsku studiju korištenjem Invest for Excel® softvera. Polaznici će aktivno sudjelovati u svim kalkulacijama. Na radionici će biti predstavljeni svi koraci za izradu investicijskog proračuna i analizu profitabilnosti. Imat ćete priliku upoznati najbolji okvir za izradu vlastitih izračuna i steći ćete temeljno razumijevanje kako različiti investicijski elementi utječu na pokazatelje profitabilnosti, račun dobiti i gubitka, novčani tok, radni kapital i bilancu. Naučit ćete interpretirati izvještaje o profitabilnosti i izraditi analizu osjetljivosti. Također ćete naučiti kako prepoznati koji parametri su najosjetljiviji i nose najviše rizika. Tijekom radionice će biti obrađene i tehnike kako usporediti ili konsolidirati različite investicijske projekte. Također ćemo se fokusirati na postupak izrade izračuna kontribucijske marže, koji daje odgovor na pitanje je li bolje ostati pri status quo scenariju ili promijeniti postojeće stanje. Pokazatelji profitabilnosti se referiraju na utvrđivanje razlike između statusa quo i promijenjenog scenarija. Bit će isto tako predstavljen financijski modul, gdje možete definiranti financijsku shemu za vlastitu investiciju. Konačno, pokazat ćemo najbolje predloške za izradu investicijskog prijedloga odnosno investicijske studije, koji mogu biti korišteni u vlastitom poduzeću ili eksterno, kada god želite upravljavljati svojom investicijom na profesionalan način.

Sažeto, naučit ćete kako izrađivati investicijske modele i kako ih analizirati korištenjem najboljih okvira Invest for Excel® softvera na praktičan način.  

Radionica je fokusirana na provođenje stvarnih investicijskih case study-ja. Svi polaznici će aktivno sudjelovati na radionici i izrađivati samostalno sve izračune uz pomoć trenera.

Svaki sudionik će dobiti certifikat o završetku radionice za financijsko modeliranje za investicijske prijedloge.

Preduvjeti

Osnovno poznavanje Excela.

Ishodi učenja

 • brzo ćete se upoznati s temeljnim konceptima i terminologijom kapitalnog budžetiranja
 • naučit ćete sve najvažnije pokazatelje učinkovitosti i kako ih analizirati
 • naučit ćete kako izraditi investicijski proračun u Invest for Excel®
 • naučit ćete kako koristiti osnovne funkcionalnosti Invest for Excel®
 • bit ćete sposobni samostalno izraditi analizu kapitalnih investicija
 • znat ćete odabrati najbolju investicijsku alternativu za donošenje ispravne odluke
 • naučit ćete kako profesionalno izraditi investicijski prijedlog

Metode

Polaznici će usvojiti navedene ishode učenja kroz predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni rad uz pomoć trenera.

Napomene

Radionica se izvodi na hrvatskom jeziku, a materijali i softver Invest for Excel® su na engleskom jeziku. U cijenu kotizacije je uključeno besplatno korištenje licence odnosno testna verzija softvera tijekom radionice.

 
Mladen Meter
 

Dr. sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje. Posjeduje višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali, Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 2006. završio je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller-Institut-u u Beču te položio ispit za diplomiranog financijskog kontrolera, a 2012. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i na Horváth Akademie u Njemačkoj. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i informacijske sustave te certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG INVEST-a za područja: poslovnog planiranja, financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB akreditiranoj poslovnoj školi, a među ostalima predaje i u Njemačkoj na ESB Business School u Reutlingenu. Također vrlo često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije