Datum i mjesto održavanja:
Ponedjeljak, 14.05.2018.
Zagreb
Rok za prijavu:
Četvrtak, 10.05.2018.
 
Delegiranje poslova

Opis:

Imati povjerenja u svoje suradnike, osloboditi si vremena za važne zadatke, dati priliku suradnicima da se dokažu, razviju i uče, osigurati si nasljednike, sve to radi uspješan menadžer. Delegiranje zadataka nije samo puko predavanje posla podređenima. Da bi delegiranje bilo uspješno, potrebno je imati dobre organizacijske sposobnosti, dobro poznavati radne procese i svoje suradnike. Delegiranje zadataka dugoročno neće biti uspješno ako ne delegiramo i odgovornosti.

Ciljevi :

Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike kroz stvarne primjere i rad na praktičnim vježbama s delegiranjem kao alatom uspješnog rukovođenja. Kroz aktivnu diskusiju, studije slučajeva i analizu stvarnih situacija iz poslovnog okruženja polaznici će imati priliku naučiti kako delegirati i biti miran, jer će delegirani zadaci zaista biti odrađeni.

Metode rada:

Polaznici će navedene sadržaje i vještine uspješnog delegiranja poslova usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, demonstracije, diskusiju te individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:

Vlasnicima poduzeća i menadžerima svih razina te suradnicima koji će u dogledno vrijeme preuzeti rukovoditeljsku funkciju.

 

SADRŽAJ I RASPORED:

08:30 - 9:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Uvod u delegiranje

 • Situacijsko vođenje
 • Faze razvoja zaposlenika
 • Stilovi vođenja
 • Što motivira zaposlenike?

PRAKTIČNA VJEŽBA: Analiza suradnika

10:30 - 10:45 Pauza
10:45 - 12:15 Delegiranje kao alat uspješnog vođenja

 • Pravila za delegiranje
 • Koristi za voditelja
 • Mogućnosti za suradnika
 • Kako izbjeći tipične pogreške kod delegiranja?

PRAKTIČNA VJEŽBA: Igra uloga – delegiranje, analiza i feedback

12:15 - 13:15 Pauza
13:15 - 14:45 Kako osigurati optimalan transfer informacija

 • Prijenos znanja
 • Delegiranje odgovornosti
 • Provjera učinjenog
 • Aktivno slušanje

PRAKTIČNA VJEŽBA: Analiza konkretnog slučaja iz prakse

14:45 - 15:00 Pauza
15:00 - 16:30 Komunikacijske tehnike u službi delegiranja

 • Pisana vs. usmena komunikacija
 • Kako povećati stupanj razumijevanja?
 • Važnost izgradnje odnosa povjerenja i razumijevanja
 • Važnost kontinuirane povratne informacije

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada plana delegiranja

 
Boris Balent
 

Boris Balent, mag. psih., diplomirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a trenutno je na postdiplomskom doktorskom studiju na Kineziološkom fakultetu. Niz godina radio je kao konzultant na poslovima procjene i selekcije zaposlenika, edukacijama, coachingu i razvoju različitih HR sustava unutar raznih organizacija. Osmislio je i održao niz treninga iz područja upravljanja stresom, komunikacije, rješavanje konflikata, selekcijskih procesa i sl. Vodio je mnoge projekte u domeni ljudskih potencijala i sportske psihologije.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije