Datum i mjesto održavanja:
Ponedjeljak, 23.04.2018.  -  Četvrtak, 26.04.2018.
Zagreb
Rok za prijavu:
Četvrtak, 19.04.2018.
 
Data Protection Officer / Stručnjak za zaštitu podataka

Sažetak:

Ovaj četverodnevni intenzivni edukacijski program omogućuje polaznicima da razviju potrebnu stručnost kako bi pokazali znanje, vještine i sposobnosti za uspostavu, upravljanje i usklađivanje okvira zaštite osobnih podataka temeljno na Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR).

Polaznici će moći razumjeti i uočiti razliku između zahtjeva Opće uredbe o zaštiti podataka i trenutnih organizacijskih procesa uključujući politike za zaštitu osobnih podataka, procedure, radne upute, obrazaca za privole, procjenu utjecaja na zaštitu podataka, itd. kako bi osigurali tvrtkama usklađenost u slučaju provedbe mogućeg nadzora od strane nadzornog tijela.

Zašto biste trebali sudjelovati?

Edukacija za Službenika za zaštitu osobnih podataka pruža mogućnost za stjecanje znanja i potrebnih vještina u svrhu provedbe postupka usklađenja sa regulatornim zahtjevima kao i učinkovitom provedbom zadaća koje su postavljene kroz odredbe GDPR-a u svrhu zaštite osobnih podataka.

Kome je namijenjen?

 • Službenicima za zaštitu podataka i višem rukovodstvu odgovornom za zaštitu osobnih podataka i upravljanje rizicima obrade podataka
 • Projektnim menadžerima ili konzultantima koji žele pripremati i podržavati organizacije u postupku prilagodbe sa zahtjevima GDPR-a
 • Članovima tima za informacijsku sigurnost, tima za upravljanje incidentima i tima za kontinuitet poslovanja
 • Savjetnicima za sigurnost osobnih podataka
 • Članovima odvjetničkih tvrtki i pravnim savjetnicima
 • Tehničkim ekspertima i stručnjacima za sukladnost koji se žele educirati za posao Službenika za zaštitu podataka

Ciljevi edukacije:

 • Shvatiti povijest zaštite osobnih podataka u Europi
 • Dobiti sveobuhvatno razumijevanje koncepta i pristupa potrebnog za učinkovito usklađivanje sa zahtjevima Opće uredbe za zaštitu podataka
 • Razumjeti nove zahtjeve koje donosi GDPR za organizacije sa poslovnim nastanom u EU i izvan EU te kada i je potrebno implementirati u vlastito poslovno okruženje
 • Steći potrebnu stručnost za pružanje podrške organizaciji kod uspostave i primjene novih zahtjeva
 • Doznati kako upravljati timom koji provodi zahtjeve GDPR
 • Steći znanje i vještine potrebne za savjetovanje organizacija u upravljanju osobnim podacima
 • Steći stručnost za analizu i donošenje odluka u kontekstu zaštite osobnih podataka.

RASPORED PROGRAMA:

1. DAN, PONEDJELJAK 23.04.2018. 

Predavač: Dijana Kladar

Uvod u GDPR i načela zaštite podataka

 • Ciljevi i struktura edukacije
 • Opća Uredba o zaštiti podataka (GDPR)
 • Načela zaštite osobnih podataka
 • Prava ispitanika
 • Voditelj obrade i Izvršitelj obrade

2. DAN, UTORAK 24.04.2018. 

Predavač: Darie Marić

Službenik za zaštitu podataka i Sigurnost osobnih podataka

 • Službenik za zaštitu podataka – radno mjesto i zadaće
 • Sigurnost osobnih podataka i Procjena utjecaja zaštite podataka (DPIA)
 • Prijenos osobnih podataka u treće zemlje ili međunarodne organizacije
 • Odredbe povezane sa specifičnim obradama podataka
 • Pravni lijek, Odgovornosti i Kazne

3. DAN, SRIJEDA 25.04.2018. 

​Predavač: Darie Marić

Informacijska sigurnost, Upravljanje incidentima i Kontinuitet poslovanja

 • Sustav upravljanja informacijskom sigurnosti
 • Upravljanje incidentima
 • Zaštita osobnih podataka i kontinuitet poslovanja

4. DAN, ČETVRTAK 26.04.2018. 

Predavač: Darie Marić

Nadzorno tijelo i Europski odbor za zaštitu podataka

 • Neovisnost Nadzornog tijela
 • Nadležnosti, zadaci i ovlasti
 • Suradnja i konzistentnost
 • Europski odbor za zaštitu podataka
 • Kodeks ponašanja i certifikacija tvrtke

Rekapitulacija prethodnih predavanja

Edukacijski pristup:

Edukacija se temelji na teoriji i praksi:

 • Predavanja upotpunjena sa konkretnim primjerima temeljenim na stvarnim slučajevima
 • Praktične vježbe

Radi provedbe praktičnih vježbi, broj sudionika edukacije je ograničen.

NAPOMENA: S obzirom da ne postoji pravno regulirani postupak akreditacije, odnosno davanje ovlaštenja za izobrazbu službenika za zaštitu osobnih podataka, a u tijeku su nužne prilagodbe za ispunjenje uvjeta iz Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR), Poslovna učinkovitost organizira cjelovit stručni program kojim će  polaznici dobit uvjerenje o pohađanju programa izobrazbe za službenika za zaštitu osobnih podataka.

 
Dijana Kladar
 

Dijana Kladar 

Dijana Kladar je pravnica koja se pretežno bavi komunikacijskim i digitalnim tehnologijama te pružanjem pravne potpore i savjetovanjem domaćih i inozemnih kompanija u svim aspektima njihova poslovanja. Dijana je član Stručne radne skupine za izradu Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka tzv. GDPR, osnovane pri Ministarstvu uprave. Navedenim Zakonom Republika Hrvatska autonomno uređuje određena pravna područja u mjeri u kojoj je navedeno dopušteno i usklađeno sa GDPR -om. Niz godina radi kao odvjetnica koja je fokusirana na trgovačko pravo, upravljanje trgovačkim društvima, e-commerce poslovanje i radno pravo. Kao pravni stručnjak sudionik je mnogih radnih skupina za izradu zakonskih tekstova pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstvu pravosuđa te surađuje s inozemnim i domaćim tijelima koja kreiraju politiku zaštite potrošača i osobnih podatka na razini EU.

Darie Marić
 

Darie Marić, CISM, CISA, CRISC, ISO 27001:2013 Lead Auditor, konzultantske tvrtke koja pomaže klijentima u uspostavi informacijske sigurnosti, kontinuiteta poslovanja, upravljanja rizicima, upravljanja kvalitetom, upravljanja IT uslugama, te prilagodbi poslovanja sukladno ISO normama i regulativi. Ima preko 18 godina iskustva u poljima informacijske sigurnosti kao voditelj informacijske sigurnosti te konzultant s preko 1000 predavanja u poljima djelovanja. Posjeduje međunarodno priznate certifikate koji se obnavljaju na godišnjoj bazi, kao CISA (Certified Information System Auditor), CRISC (Certified in Risk and Information System Control), CISM (Certified Information Security Manager), te certifikat ISO/IEC 27001:2013 Lead Auditor.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije