Datum i mjesto održavanja:
Utorak, 13.03.2018.  -  Petak, 16.03.2018.
Zagreb
Rok za prijavu:
Četvrtak, 08.03.2018.
 
Data Protection Officer / Stručnjak za zaštitu podataka

Sažetak:

Ovaj četverodnevni intenzivni edukacijski program omogućuje polaznicima da razviju potrebnu stručnost kako bi pokazali znanje, vještine i sposobnosti za uspostavu, upravljanje i usklađivanje okvira zaštite osobnih podataka temeljno na Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR).

Polaznici će moći razumjeti i uočiti razliku između zahtjeva Opće uredbe o zaštiti podataka i trenutnih organizacijskih procesa uključujući politike za zaštitu osobnih podataka, procedure, radne upute, obrazaca za privole, procjenu utjecaja na zaštitu podataka, itd. kako bi osigurali tvrtkama usklađenost u slučaju provedbe mogućeg nadzora od strane nadzornog tijela.

Zašto biste trebali sudjelovati?

Edukacija za Službenika za zaštitu osobnih podataka pruža mogućnost za stjecanje znanja i potrebnih vještina u svrhu provedbe postupka usklađenja sa regulatornim zahtjevima kao i učinkovitom provedbom zadaća koje su postavljene kroz odredbe GDPR-a u svrhu zaštite osobnih podataka.

Kome je namijenjen?

 • Službenicima za zaštitu podataka i višem rukovodstvu odgovornom za zaštitu osobnih podataka i upravljanje rizicima obrade podataka
 • Projektnim menadžerima ili konzultantima koji žele pripremati i podržavati organizacije u postupku prilagodbe sa zahtjevima GDPR-a
 • Članovima tima za informacijsku sigurnost, tima za upravljanje incidentima i tima za kontinuitet poslovanja
 • Savjetnicima za sigurnost osobnih podataka
 • Članovima odvjetničkih tvrtki i pravnim savjetnicima
 • Tehničkim ekspertima i stručnjacima za sukladnost koji se žele educirati za posao Službenika za zaštitu podataka

Ciljevi edukacije:

 • Shvatiti povijest zaštite osobnih podataka u Europi
 • Dobiti sveobuhvatno razumijevanje koncepta i pristupa potrebnog za učinkovito usklađivanje sa zahtjevima Opće uredbe za zaštitu podataka
 • Razumjeti nove zahtjeve koje donosi GDPR za organizacije sa poslovnim nastanom u EU i izvan EU te kada i je potrebno implementirati u vlastito poslovno okruženje
 • Steći potrebnu stručnost za pružanje podrške organizaciji kod uspostave i primjene novih zahtjeva
 • Doznati kako upravljati timom koji provodi zahtjeve GDPR
 • Steći znanje i vještine potrebne za savjetovanje organizacija u upravljanju osobnim podacima
 • Steći stručnost za analizu i donošenje odluka u kontekstu zaštite osobnih podataka.

RASPORED PROGRAMA:

1. DAN, utorak 13.03.2018. 

Predavač: Dijana Kladar

Uvod u GDPR i načela zaštite podataka

 • Ciljevi i struktura edukacije
 • Opća Uredba o zaštiti podataka (GDPR)
 • Načela zaštite osobnih podataka
 • Prava ispitanika
 • Voditelj obrade i Izvršitelj obrade

2. DAN, srijeda 14.03.2018. 

Predavač: Nikola Markovinović

Službenik za zaštitu podataka i Sigurnost osobnih podataka

 • Službenik za zaštitu podataka – radno mjesto i zadaće
 • Sigurnost osobnih podataka i Procjena utjecaja zaštite podataka (DPIA)
 • Prijenos osobnih podataka u treće zemlje ili međunarodne organizacije
 • Odredbe povezane sa specifičnim obradama podataka
 • Pravni lijek, Odgovornosti i Kazne

3. DAN, četvrtak 15.03.2018. 

​Predavač: Antonija Vojnović

Informacijska sigurnost, Upravljanje incidentima i Kontinuitet poslovanja

 • Sustav upravljanja informacijskom sigurnosti
 • Upravljanje incidentima
 • Zaštita osobnih podataka i kontinuitet poslovanja

4. DAN, petak 16.03.2018. 

Predavač: Nikola Markovinović

Nadzorno tijelo i Europski odbor za zaštitu podataka

 • Neovisnost Nadzornog tijela
 • Nadležnosti, zadaci i ovlasti
 • Suradnja i konzistentnost
 • Europski odbor za zaštitu podataka
 • Kodeks ponašanja i certifikacija tvrtke

Rekapitulacija prethodnih predavanja

Edukacijski pristup:

Edukacija se temelji na teoriji i praksi:

 • Predavanja upotpunjena sa konkretnim primjerima temeljenim na stvarnim slučajevima
 • Praktične vježbe

Radi provedbe praktičnih vježbi, broj sudionika edukacije je ograničen.

NAPOMENA: S obzirom da ne postoji pravno regulirani postupak akreditacije, odnosno davanje ovlaštenja za izobrazbu službenika za zaštitu osobnih podataka, a u tijeku su nužne prilagodbe za ispunjenje uvjeta iz Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR), Poslovna učinkovitost organizira cjelovit stručni program kojim će  polaznici dobit uvjerenje o pohađanju programa izobrazbe za službenika za zaštitu osobnih podataka.

 
Nikola Markovinović
 

Nikola Markovinović, profesionalac sa više od 15 godina iskustva u GRC (Governance, Risk and Compliance) području, od toga posljednjih 10 godina na poslovima revizije informacijskih sustava, upravljanja informacijskom sigurnosti, razvoja poslovnih procesa kao i pružanju savjetodavnih usluga vezanih uz sigurnost informacijskih sustava. U posljednje četiri godine kao voditelj odjela konzaltinga i CISO u tvrtki Trilix uspješno je proveo 20-ak projekata uvođenja i prilagodbe sustava upravljanja informacijskom sigurnosti prema zahtjevima međunarodne norme ISO/IEC 27001:2013 u trgovačkim društvima iz različitih poslovnih područja. Isto tako, u većem broju tvrtki obavlja funkciju eksternaliziranog voditelja informacijske sigurnosti ili savjetnika za informacijsku sigurnost. Drži seminare, radionice i predavanja na temu informacijske sigurnosti i zaštite osobnih podataka. Nositelj je niza strukovnih certifikata iz područja revizije i sigurnosti informacijskih sustava.

Dijana Kladar
 

Dijana Kladar 

Dijana Kladar je pravnica koja se pretežno bavi komunikacijskim i digitalnim tehnologijama te pružanjem pravne potpore i savjetovanjem domaćih i inozemnih kompanija u svim aspektima njihova poslovanja. Dijana je član Stručne radne skupine za izradu Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka tzv. GDPR, osnovane pri Ministarstvu uprave. Navedenim Zakonom Republika Hrvatska autonomno uređuje određena pravna područja u mjeri u kojoj je navedeno dopušteno i usklađeno sa GDPR -om. Niz godina radi kao odvjetnica koja je fokusirana na trgovačko pravo, upravljanje trgovačkim društvima, e-commerce poslovanje i radno pravo. Kao pravni stručnjak sudionik je mnogih radnih skupina za izradu zakonskih tekstova pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstvu pravosuđa te surađuje s inozemnim i domaćim tijelima koja kreiraju politiku zaštite potrošača i osobnih podatka na razini EU.

Antonija Vojnović
 

Antonija Vojnović, magistra elektrotehnike odsjeka za računarstvo i informatiku, tijekom cijele svoje dosadašnje poslovne karijere radi na području informacijske sigurnosti. Nakon završetka studija započinje karijeru konzultantice na poslovima upravljanja informacijskim sustavima i nastavlja svoje obrazovanje kroz različite edukacije stječući certifikate iz područja revizije i sigurnosti informacijskih sustava. U proteklih 5 godina sudjeluje u projektima kao voditeljica projekata ili član projektnog tima usavršavajući svoja znanja na poslovima razvoja poslovnih procesa, usklađivanja sa zahtjevima međunarodne norme ISO/IEC 27001:2013 te zaštite osobnih podataka.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije