Datum i mjesto održavanja:
Srijeda, 14.03.2018.  -  Četvrtak, 15.03.2018.
Zagreb
Rok za prijavu:
Ponedjeljak, 12.03.2018.
 
Napredni Excel – Poslovna i statistička analiza

Ova dvodnevna radionica je III. modul programa

Certified Management Reporting Specialist I Certificirani specijalist za menadžersko izvještavanje

Opis:

U ovom modulu obrađuju se Excel alati, funkcije i postupci koji omogućavaju izradu složenih evidencija i izvještaja, modeliranje dijelova poslovanja, te provedbu poslovnih analiza na temelju postavljenog modela. Uključene su i elementarne statističke metode: deskriptivna statistika,  korelacijska i regresijske analiza, te osnovna analiza vremenskih nizova. MS Excel je odabran jer sa svojim mogućnostima pokriva dobar dio potreba u izradi poslovnih analiza i izvještaja, a u slučajevima kada njegove mogućnosti nisu dostatne ili se izvještaji rade kao tipizirani u okviru integralnog informacijskog sustava, može poslužiti kao platforma za preliminarni dizajn strukture podataka i izvještavanja.

Ciljevi:

Polaznici će kroz sudjelovanje u radionici steći pregled mogućnosti korištenja MS Excela kao alata za provedbu tipičnih menadžerskih analiza, te alata za pripremu podataka i izradu poslovnih izvještaja.

Kome je namijenjena:

Radionica je namijenjena svima koji žele unaprijediti svoje mogućnosti izrade izvještaja temeljenih na poslovnim podacima, te ovladati dodatnim vještinama analize podataka u MS Excelu.

Metode rada i preduvjeti:

Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz izlaganje, diskusiju i demonstraciju, a ponajviše kroz praktične vježbe na računalu. Za sudjelovanje u radionici potrebno je prijenosno računalo s instaliranim MS Excelom (po mogućnosti 2010. ili novija verzija), te osnovno poznavanje rada u MS Excelu.

SADRŽAJ I RASPORED:

1. DAN, srijeda 14.03.2018.

08:30 - 09:00    Registracija i preuzimanje materijala

09:00 - 10:30    Priprema podataka za izradu izvještaja

 • Pročišćavanje podataka, pronalazak i uklanjanje duplikata u tablici
 • Spajanje, razdvajanje i pročišćavanje teksta (funkcije za rad s tekstom)
 • Uvoz podataka iz drugih izvora
 • Imenovanje raspona (tablica)

PRAKTIČNA VJEŽBA: Razne vježbe za pripremu podataka

10:30 - 10:45    Pauza za kavu

10:45 - 12:15    Tablični izvještaji

 • Definirane tablice
 • SUBTOTAL i AGGREGATE funkcije
 • Napredno filtriranje i sortiranje
 • Logičke funkcije AND, OR, NOT
 • Uvjetno oblikovanje zadano formulom

PRAKTIČNA VJEŽBA: Pretraživanje, filtriranje i sortiranje tablice proizvoda, kupaca ili transakcija

12:15 - 13:15    Pauza za ručak

13:15 - 14:45    Funkcije pretraživanja i dohvata

 • Funkcije INDEX i MATCH i primjena
 • Primjena VLOOKUP funkcije
 • Primjena HLOOKUP funkcije
 • Funkcija IFERROR

PRAKTIČNA VJEŽBA: Povezivanje zapisa iz različitih tablica, kombinirana primjena funkcija INDEX, MATCH, LARGE

14:45 - 15:00    Pauza za kavu

15:00 - 16:30    Izvještaji pomoću funkcija agregiranja

 • Funkcije COUNT, COUNTA, COUNTBLANK
 • Funkcije COUNTIF, SUMIF, AVERAGEIF
 • Ostale češće korištene statističke funkcije

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izvještaj o prodaji

2. DAN, četvrtak 15.03.2018.

09:00 - 10:30    Elementarna statistička analiza

 • Grupiranje podataka
 • Opisivanje podataka (srednje vrijednosti, mjere disperzije)
 • Relativni položaj rezultata u nizu, standardizacija varijable (z- vrijednosti), normalizacija

PRAKTIČNA VJEŽBA: Višekriterijsko rangiranje

10:30 - 10:45    Pauza za kavu

10:45 - 12:15    Korelacijska i regresijska analiza

 • Funkcije i alati za korelacijsku analizu
 • Jednostavni regresijski modeli
 • Višestruka regresija
 • Analiza trenda

PRAKTIČNA VJEŽBA: Analiza povezanosti veličina korištenjem alata korelacijske i regresijske analize.

12:15 - 13:15    Pauza za ručak

13:15 - 14:45    Izvještaji kao Pivot tablice

 • Kreiranje i pozicioniranje pivot tablice
 • Kreiranje izvještaja po raznim dimenzijama poslovanja
 • Dodavanje zapisa u izvornu tablicu Pivot izvještaja
 • Filtriranje pregleda prema vrijednostima ili kategorijama
 • Prilagodba Pivot izvještaja po dimenzijama
 • Prilagodba pivot izvještaja po mjerama (Sum of, Average of, Count of, ...)

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izvještaj o prodaji, raspored aktivnosti, ...

14:45 - 15:00    Pauza za kavu

15:00 - 16:30    Pivot tablice i grafovi

 • Pivot grafikoni i prilagodbe
 • Oblikovanje i uređivanje Pivot tablica
 • Filtriranje prikaza pomoću Slicer alata

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izvještaj o prodaji, obrada rezultata upitnika, ...

 

PREDAVAČI:

Joško Meter
 

Joško Meter, dipl. ing., dugogodišnji je predavač na Veleučilištu VERN'. Izvodi nastavu na predmetima Gospodarska matematika, Poslovna statistika, Informatika za uredsko poslovanje, Poslovna simulacija, te Kvantitativne metode u menadžmentu. Diplomirao je na Matematičkom odjelu PMF-a na smjeru Primjenjena matematika i statistika, i apsolvent je na poslijediplomskom studiju Menadžment poslovnih sustava na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. Od 2010. godine voditelj je studija Ekonomija poduzetništva na Veleučilištu VERN.

Ivo Beroš
 

mr. sc. Ivo Beroš, dugogodišnji je predavač na Veleučilištu VERN'. Izvodi nastavu iz niza predmeta povezanih s matematikom i statistikom (Gospodarska matematika, Matematika u financijama, Poslovna statistika, Vjerojatnost i statistika), odnosno računarstvom (Uvod u programiranje, Programski jezik Visual Basic). Diplomirao je i magistrirao na Matematičkom odjelu PMF-a u Zagrebu, gdje je i radio prije dolaska na Veleučilište VERN'. Glavni stručni izazovi su mu primjena matematičko-statističkih metoda u procesu donošenja poslovnih odluka te korištenje računala u tom procesu.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije