Datum i mjesto održavanja:
Utorak, 28.11.2017.  -  Srijeda, 29.11.2017.
Zagreb
Rok za prijavu:
Petak, 24.11.2017.
 
Access i MS Project za kontroling i financije

Ova radionica je 5. modul IT programa
IT ALATI za kontroling i financije

OPIS
Microsoft Access je program koji služi za upravljanje bazama podataka i dio je uredskog paketa Microsoft Office. Podatke sprema u tabele te ih povezuje u relacije, a koristeći istovjetne vrijednosti iz dvije tabele stavlja u odnos (relaciju) informacije u jednoj tabeli prema informacijama u drugoj. Osnovna znanja o bazama podataka kontrolerima uvelike mogu pomoći u svakodnevnom radu. Jedna od najvažnijih stvari je samostalnost kontrolera u radu prilikom dohvata i filtriranja podataka koji su im potrebni za analizu. Druga važna prednost poznavanja rada s bazama podataka je činjenica da dublje razumijevanje koncepta baza podataka omogućava kvalitetniju komunikaciju prema IT odjelu jer kontroler stječe osnovna znanja kako (bolje) postaviti upite prema bazama podataka, ali i prema IT odjelu u cijelosti. Poseban naglasak na radionici pridaje se upotrebi SQL jezika pomoću kojega se podaci mogu dohvaćati s izvornih sustava i koristiti za analizu i izvještavanje. Osnovna znanja o SQL jeziku pružaju mogućnost brzog i samostalnog rada s podacima.

MS Project omogućuje efikasnije planiranje projekata, praćenje napretka projekata, upravljanje resursima, upravljanje budžetom te generiranje izvještaja u cilju ostvarenja što boljih poslovnih rezultata.

CILJEVI
Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike s Access-om i bazama podataka, konceptima i relacijama SQL jezika, akcijama (delete, append, modify), upitima (SQL upiti, filtri, povezivanje tablica), bazama podataka, izvještajima i formama za unos u Accessu, izradom izvještaja u Accessu, povezivanju eksternih baza i Accessa te izvozom i pripremom podataka za Excel®.

Kroz primjere iz poslovne prakse, upoznati se i naučiti koristiti IT alate koji osiguravaju učinkovitije obavljanje poslovnih aktivnosti u svakodnevnom radu.
Edukacija će biti zaokružena najvažnijim funkcionalnostima MS Office aplikacije - MS Projecta.

METODE RADA
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

KOME JE NAMIJENJENA
Radionica je prvenstveno namijenjena osobama u kontrolingu te svima koji se bave izvještavanjem i analizom podataka u poduzeću.


SADRŽAJ I RASPORED RADIONICE:

1. DAN, utorak 28.11.2017. (17:30 – 20:30h)

Uvod u Access i baze podataka

 •     Osnovni koncepti baza podataka
 •     Relacijski modeli – kako se podaci u bazama zapisuju
 •     Primjeri baza podataka i modela
 •     Osnovne funkcionalnosti Access-a (izrada baze, pregled izbornika, ...)
 •     Primjeri izrade jednostavnih relacijskih modela (praktične vježbe)

 SQL jezik - dohvat podataka iz baze

 •     SELECT naredba
 •     Filtriranje podataka (WHERE uvjet)
 •     Povezivanje tablica relacijama
 •     Kompleksni upiti s više tablica
 •     Funkcije nad podacima
 •     Priprema podataka za izvještavanje; Povezivanje Excel-a i baza podataka (primjer Access – Excel)
 •     Izvještavanje iz baza podataka (praktične vježbe)

2. DAN, srijeda 29.11.2017. (17:30 – 20:30h)

Osnove upravljanja projektima i kako napraviti uspješan opseg

 •     Kako odrediti kojim putem krenuti?
 •     Kako se određuje opseg?
 •     Kako se unosi opseg u MS PROJECT?
 •     Na što treba paziti?

Dodavanje resursa i troškova na projekt i analiza praćenja

 •     Tipovi resursa u MS PROJECT-u
 •     Kako odabrati pravi resurs?
 •     Kako pratiti zauzeće resursa?
 •     Kako se računaju troškovi projekta?
 •     Kako se sprema projektni plan?
 •     Kako se prati napredak projekta i odstupanje od planiranog?
 
Krešimir Futivić
 

mr. sc. Krešimir Futivić završio je FER 1997. smjer računarstvo. Nakon toga na FER-u upisuje specijalistički studij „Diploma study in management“. 1998. se zapošljava u Farmacija d.d. i radi na razvoju internih aplikacija. Od 2000. radi u IN2 d.o.o gdje se od početka bavi skladištima podataka i poslovnim područjem BI-a. 2012. završava specijalistički studij “Menadžment poslovnih sustava”. 
Od godine 2012. radi u tvrtci NEOS specijaliziranoj za izradu složenih BI/DW sustava.  Već 17 godina radi na poslovima implementacije BI sustava i sustava za planiranje u brojnim hrvatskim poduzećima (TDR, Generali, PBZ American Express i dr.), ali i izvan Hrvatske (IsBank - najveća turska banka, Makedonski Telecom i dr.). Sudjeluje na brojnim velikim projektima u ulogama BI konzultanta, arhitekta BI sustava i voditelja projekata. Područje glavnog poslovnog interesa su mu financijsko planiranje i izvještavanje.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije