Datum i mjesto održavanja:
Četvrtak, 02.11.2017.  -  Petak, 03.11.2017.
Split
Rok za prijavu:
Utorak, 31.10.2017.
 
[CAP - Controlling Advanced Program] Kvantitativno vrednovanje strateških opcija

CERTIFICIRANI PROGRAM I RADIONICA         

Moguće pojedinačno pohađanje

10. MODUL: Kvantitativno vrednovanje strateških opcija

Kakve posljedice imaju odabrane strateške opcije na budući rejting i vrijednost poduzeća


Ciljevi i koristi

Na ovoj edukaciji naučit ćete kako strateške opcije temeljene na strategiji poduzeća kvantitativno vrednovati i uspoređivati da bi se pripremile odluke za visoki menadžment o investiranju odnosno spajanju ili preuzimanju.   
Ova edukacija pruža Vam znanja o tome kako kvantificirati rizike i potom ih adekvatno vrednovati, kako bi se mogli ocijeniti utjecaji na buduće prihode i vjerojatnost njihovog ostvarenja.
Za vrednovanje strategije upoznat ćete se sa suvremenim postupcima za nesavršena tržišta kapitala i izravnim izvođenjem stope troška kapitala iz agregiranog rizika prihoda, a time i s analizom rizika. Na edukaciji će se također obraditi tema promjene rejtinga kod očekivane promjene nositelja stvaranja vrijednosti. Unaprijed se od polaznika ove edukacije zahtijeva posjedovanje solidnog znanja o razvoju strategije i vrednovanju poduzeća.

Edukacija traje od 9:00 – 16:30 sati te obuhvaća dvije 15-minutne pauze za kavu i 60-minutnu pauzu za ručak. U kotizaciju su uključeni svi materijali za praćenje programa i učenje, certifikat, ručak i osvježenja tijekom pauze.

Sadržaj

  • Strukturirana strateška analiza i strateško pozicioniranje
  • Od strategije preko analize rizika do stohastičkog intervalnog planiranja: planiranje i kvantificiranje rizika, agregacija rizika i Monte Carlo simulacija
  • Kvantitativno vrednovanje iz perspektive vjerovnika i vlasnika: nesavršeno tržište kapitala i nesavršenost CAPM modela, prognoza rejtinga na temelju simulacijskog modela i rejting kao nositelj stvaranja vrijednosti, izvođenje stope troška kapitala iz agregiranog rizika prihoda, ocjenjivanje profila strategija prihod-rizik  
  • Implementacija: studija slučaja vrednovanja strategije, plan aktivnosti za primjenu u poslovnoj praksi

Ova edukacija je dio programa CAP – Controlling Advanced Program kojeg zajednički certificiraju Horváth Akademie iz Njemačke i Poslovna učinkovitost.
  
Na edukaciju je moguće prijaviti se i pojedinačno, kao i in-house, čime se dobivaju 2 od ukupno 10 potrebnih bodova za pristupanje procesu certifikacije za Advanced Business Controller (ABC).

 
Ronald Gleich
 

Prof. Dr. Ronald Gleich je predsjednik Uprave Horváth Akademie, članice konzultantske grupe Horváth & Partners iz Njemačke,  predsjednik Uprave renomiranog instituta za inovacije SITE - Strascheg Institute for Innovation, Transformation and Entrepreneurship te profesor i predstojnik katedre za industrijski menadžment na EBS Business School, EBS Universität für Wirtschaft und Recht.
Predsjednik je i član brojnih nadzornih odbora (Wittenstein AG, EBS House of Ventures (HoV), Gebr. Becker GmbH i dr.). Obnašao je funkcije predsjednika Uprave i financijskog direktora European Business School (EBS) Executive Education GmbH, u Hochenheimu je bio profesor na katedri za vođenje i organizaciju te je također bio profesor i docent na Universität Stuttgart.     

Mladen Meter
 

Dr. sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje. Posjeduje višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali, Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 2006. završio je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller-Institut-u u Beču te položio ispit za diplomiranog financijskog kontrolera, a 2012. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i na Horváth Akademie u Njemačkoj. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i informacijske sustave te certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG INVEST-a za područja: poslovnog planiranja, financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB akreditiranoj poslovnoj školi, a među ostalima predaje i u Njemačkoj na ESB Business School u Reutlingenu. Također vrlo često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije