Datum i mjesto održavanja:
Četvrtak, 19.10.2017.  -  Petak, 20.10.2017.
Zagreb
Rok za prijavu:
Utorak, 17.10.2017.
 
Kontroling za menadžere

Opis:
U aktualnim uvjetima poslovanja, obilježenim sve izrazitijim utjecajem krize, sve češće se nameću ozbiljna pitanja o budućnosti poslovanja odnosno tržištu naših proizvoda i usluga, te tehnikama i alatima koji nam stoje na raspolaganju kako bismo uspješno odgovorili na suvremene poslovne  izazove. Temeljni preduvjet za pronalaženje prikladnih rješenja je, prije svega samo postojanje svijesti o odgovornosti za poslovanje, ali, isto tako, i optimističan pristup te proaktivno traženje  rješenja. Kontroling, partner menadžmentu u efektivnom i efikasnom upravljanju poslovanjem poduzeća, može u značajnoj mjeri pomoći u ostvarenju poslovnog uspjeha poduzeća. U partnerstvu s menadžmentom, kontroling može poduprijeti očuvanje i eventualno povećanje postojeće vrijednosti poslovanja. Pri tome se pojavljuju pitanja kao što su sljedeća:

 • Je li naš kontroling u poduzeću kvalitetan – osigurava li na primjeren način podršku  menadžmentu?
 • Kako menadžeri biraju kontrolere i koje su karakteristike „dobrih kontrolera“?
 • Kako organizirati odnosno uvesti kontroling u poduzeće da na efektivan i efikasan način doprinosi povećanju vrijednosti poslovanja?
 • Kako menadžment i kontroling surađuju na strateškim i operativnim zadacima u poslovanju?
 • Koji su strategijski i operativni instrumenti za unapređenje poslovanja raspoloživi menadžmentu i kontrolingu kao podrška pri poslovnom planiranju i odlučivanju?


Ciljevi:
Polaznici će odgovore na ova i mnoga druga pitanja o povezanosti odnosno suradnji  menadžmenta i kontrolinga pronaći na ovoj dvodnevnoj specijalističkoj radionici kroz više praktičnih primjera i kroz rad na praktičnim vježbama.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje i veliki broj samostalnih praktičnih vježbi te zajedničku diskusiju o upotrebi u praksi s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:

 • Vlasnicima i menadžmentu poduzeća
 • Specijalistima u kontrolingu, internoj reviziji, financijama i računovodstvu


S obzirom da će se praktične vježbe raditi u Excel®-u, potrebno je da polaznici na radionicu donesu prijenosna računala.

U kotizaciju edukacije uključeni su materijali, Rječnik za kontrolere, modeli u Excel®-u, certifikat Poslovne učinkovitosti o pohađanju stručnog usavršavanja, ručak i osvježenja tijekom pauze.
 

Rječnik za kontrolere
Poslovna učinkovitost izdala je hrvatsko izdanje "Rječnika za kontrolere", rječnika IGC - International Group of Controlling.

Trojezični hrvatsko-englesko-njemački rječnik služi praktičarima (kontrolerima i menadžerima) kao referentni priručnik za najznačajnije pojmove iz područja kontrolinga te predstavlja značajan doprinos razvoju kontrolerske struke u Hrvatskoj.

"Rječnik za kontrolere" predstavlja međunardno prepoznatu nezaobilaznu literaturu za svakoga čije je područje interesa kontroling i menadžment.Sadržaj i raspored radionice:

1. DAN: četvrtak, 19.10.2017.


08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 UVOĐENJE I ORGANIZACIJA KONTROLINGA U PODUZEĆU
Pojam i sadržaj kontrolinga / Organizacija kontrolinga u poduzeću

 • Pojam kontrolinga
 • Uloga i odgovornost kontrolinga
 • Predodžbe o kontrolingu i njihova organizacijska pozicija u poduzeću
 • Mogući organizacijski oblici kontrolinga u poduzeću
 • Prednosti i nedostaci pojedinog organizacijskog oblika kontrolinga u poduzeću


10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Postupak uvođenja kontrolinga u poduzeće

 • Osviještenost o važnosti kontrolinga kod uprave
 • Regrutiranje i školovanje kontrolera
 • Informiranje o kontrolingu i njegovo prihvaćanje
 • Odabir pilot projekta
 • Prezentiranje rezultata pilot projekta
 • Postupno formiranje stalnih radnih zadataka kontrolinga
 • Usvajanje primjene cjelovitog kontroling koncepta

PRAKTIČNA VJEŽBA: Analiza kvalitete kontrolinga u poduzeću
PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada i prezentacija plana uvođenja i organizacije kontrolinga u poduzeću

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 STRATEŠKO I OPERATIVNO PLANIRANJE
Uvod u poslovno planiranje

 • Pojam poslovnog planiranja
 • Osnovni ciljevi poslovnog planiranja
 • Uloga menadžmenta i kontrolinga u procesu poslovnog planiranja

Analiza poslovnog okruženja i strateški ciljevi poslovanja

 • PEST(LE) analiza
 • SWOT analiza
 • Strateški ciljevi poslovanja


14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Poslovno planiranje

 • Vrste poslovnih planova
 • Tehnike poslovnog planiranja
 • Operativni i financijski plan

PRAKTIČNA VJEŽBA: Organiziranje procesa poslovnog planiranja
PRAKTIČNA VJEŽBA: Definiranje strateških ciljeva 


2. DAN: petak, 20.10.2017.

09:00 - 10:30 Strategijski instrumenti kontrolinga

 • Balanced Scorecard
 • Benchmarking
 • Analiza potencijala

PRAKTIČNA VJEŽBA: Praktični primjeri za Balanced Scorecard, Benchmarking i Analizu potencijala

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Operativni instrumenti kontrolinga

 • ABC analiza
 • XYZ analiza
 • Analiza točke pokrića i kontribucijske marže

PRAKTIČNA VJEŽBA: Praktični primjeri za ABC analizu, XYZ analizu, Analizu točke pokrića i kontribucijsku maržu


12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Upravljanje troškovima u praksi

 • Klasifikacija i alokacija troškova
 • Modeli upravljanja troškovima
 • Apsorpcijski i marginalni pristup analizi troškova

PRAKTIČNA VJEŽBA: Metode razdvajanja fiksnih i varijabilnih troškova

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Menadžerski izvještaji

 • Vrste menadžerskih izvještaja
 • Pravila izrade menadžerskih izvještaja
 • Odgovornost za sastavljanje i korištenje menadžerskih izvještaja

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada menadžerskih izvještaja
 

 
Mladen Meter
 

Dr. sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje. Posjeduje višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali, Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 2006. završio je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller-Institut-u u Beču te položio ispit za diplomiranog financijskog kontrolera, a 2012. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i na Horváth Akademie u Njemačkoj. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i informacijske sustave te certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG INVEST-a za područja: poslovnog planiranja, financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB akreditiranoj poslovnoj školi, a među ostalima predaje i u Njemačkoj na ESB Business School u Reutlingenu. Također vrlo često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

 
 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije