Datum i mjesto održavanja:
Ponedjeljak, 07.08.2017.
Westin, Zagreb
Rok za prijavu:
Četvrtak, 03.08.2017.
 
Upravljanje troškovima

Opis:
U današnjim uvjetima poslovanja, koji su obilježeni sve prisutnijim recesijskim pritiscima, ali i pritiscima konkurencije, nužno je još veću pažnju posvetiti analizi postojećeg načina poslovanja i iznalaženju učinkovitih mogućnosti za očuvanje ili povećanje postojeće vrijednosti poslovanja. Bez obzira želite li poboljšati postojeće poslovanje, odnosno u potpunosti preusmjeriti svoje poslovanje, ili ste pak u procesu otpočinjanja novog poslovnog pothvata, morate se zapitati kako ćete upravljati troškovima u praksi. Naime, bez troškova se neće moći odvijati poslovni ciklus, a između ostalog, način upravljanja troškova može bitno odrediti u kojoj će mjeri Vaše poslovanje biti uspješno.

Ciljevi:
Polaznici će znati objasniti pojam troškova i proces upravljanja troškovima. Kroz praktičnu vježbu usvojit će izvještajni okvir za troškove. Na praktičnom primjeru klasificirat će i alocirati troškove te će naučiti upravljati troškovima koristeći metodu razdvajanja fiksnih i varijabilnih troškova. Nakon odrađene praktične vježbe polaznici će znati razlikovati apsorpcijski i marginalni pristup analizi troškova te će znati primijeniti model kontribucijske marže i model točke pokrića u svom poslovanju.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine upravljanja troškovima usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:
Vlasnicima i menadžmentu poduzeća te specijalistima u kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu.


SADRŽAJ I RASPORED

Značaj troškova u poslovanju

Pojmovno određenje troškova
Proces upravljanja troškovima
Višedimenzionalni koncept upravljanja troškovima

PRAKTIČNA VJEŽBA: Definiranje izvještajnog okvira za troškove

Upravljanje troškovima u praksi

Klasifikacija troškova
Alokacija troškova
Modeli upravljanja troškovima

PRAKTIČNA VJEŽBA: Metode razdvajanja fiksnih i varijabilnih troškova

Analiza kontribucijske marže

Apsorpcijski pristup analizi troškova
Marginalni pristup analizi troškova
Kontribucijska marža

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjena modela kontribucijske marže

Analiza točke pokrića

Opseg poslovnih aktivnosti vs. ukupni troškovi
Opseg poslovnih aktivnosti vs. prihod i dobici
Prodajne cijene vs. prihodi i dobici

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjena modela točke pokrića

 

PREDAVAČI:

Mladen Meter
 

Dr. sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje. Posjeduje višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali, Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 2006. završio je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller-Institut-u u Beču te položio ispit za diplomiranog financijskog kontrolera, a 2012. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i na Horváth Akademie u Njemačkoj. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i informacijske sustave te certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG INVEST-a za područja: poslovnog planiranja, financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB akreditiranoj poslovnoj školi, a među ostalima predaje i u Njemačkoj na ESB Business School u Reutlingenu. Također vrlo često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

 
 
PRIJAVNICA
1.390,00 kn + PDV
 
 
POPUSTI
  • 5%
    za članove Kluba kontrolera i naše dosadašnje polaznike
  • 10%
    za 2 polaznika iz istog poduzeća
  • 15%
    za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
  • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije